Octrooirecht

Octrooirecht Den Bosch/Eindhoven/Tilburg

Het octrooirecht beschermt technische innovaties. In het octrooi – ook wel patent genoemd – wordt een omschrijving van de uitvinding gegeven. Dit kan een product of werkwijze zijn. De houder van het octrooi krijgt het exclusieve recht om deze uitvinding te gebruiken en/of te exploiteren.

De octrooihouder hoeft echter niet zelf zijn uitvinding aan de man te brengen. Hij kan er ook voor kiezen om licenties aan derden te verstrekken of het octrooi in eigendom over te dragen. Een octrooirecht biedt dus veel commerciële kansen.

Expertise

De advocaten van BG.legal hebben veel kennis en ervaring op het gebied van het octrooirecht. Meer in het bijzonder zijn zij gespecialiseerd in een aantal technische sectoren, waaronder elektrotechniek (Tech/IT), pharma (Health) en chemie (Sciences). Er is zelfs opleiding en werkervaring in werktuigbouw, automotive en IT binnen de sectie aanwezig.

Naast onze hoofdvestiging in ’s-Hertogenbosch (Den Bosch), weten innovatieve bedrijven uit zowel de hightech als biofarmaceutische sector ons te vinden op de volgende locaties:

  • Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven
  • Pivot Park in Oss
  • Entrada in Tilburg

Wat doen wij?

I. Onderzoek en advies: onze advocaten kunnen onderzoek doen naar het verleningsproces van een octrooi. Daarbij kijken wij of de juiste formaliteiten in acht zijn genomen. Samen met een octrooigemachtigde kunnen wij eveneens de beschermingsomvang van een octrooi beoordelen en toetsen of de daarin omschreven uitvinding al dan niet voor octrooirechtelijke bescherming in aanmerking komt.

II. Overeenkomsten: wij kunnen u helpen bij het opstellen/beoordelen van verschillende soorten contracten die zien op de exploitatie van een octrooi, zoals een licentieovereenkomst, geheimhoudingsovereenkomst (NDA), samenwerkingsovereenkomst,R&D overeenkomst en/of overdracht.

III. Procederen: onze advocaten zijn uiteraard ook gespecialiseerd in het optreden tegen inbreukmakers of voor beweerdelijke inbreukmakers. Daarnaast hebben zij kennis en ervaring met het inwinnen van advies bij het Octrooicentrum Nederland (OCNL) en het voeren van nietigheidsprocedures.

Heeft u vragen op het gebied van het octrooirecht en bent u op zoek naar een octrooirechtadvocaat in Den Bosch, Breda, Oss, Eindhoven of Tilburg? Neem dan contact op met een van onze experts: Jos van der Wijst, Hub Dohmen of Stan Elsendoorn.

Vacature Advocaat-medewerker Octrooirecht

IE IT Privacy

Gerelateerde artikelen/blogs:

  • Startdatum van Unified Patent Court (UPC) verzet 7 december 2022
  • Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid 26 oktober 2022
  • AI-systeem als uitvinder? 13 augustus 2021
  • Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten? 6 april 2021