Ontslag (individueel en collectief)

Of het nu gaat om een individueel ontslag of het gaat om een collectief ontslag (20 of meer werknemers), een beëindiging met wederzijds goedvinden of ontslag op staande voet. De BG.legal advocaten hebben een ruime ervaring bij alle aspecten die bij een dergelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst komen kijken.

Denk aan zaken als:

  • advisering inzake de redelijke WWZ-grond en opbouw ontslagdossier (bijvoorbeeld disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding);
  • advies over en toetsing van dringende reden en onverwijldheid bij ontslag op staande voet;
  • onderhandelingen omtrent individuele vertrekregeling ;
  • onderhandelingen inzake en opstellen van sociaal plan met vakbonden en/of OR;
  • sluiten van een vaststellingsovereenkomst;
  • begeleiding bij indiening ontslagaanvraag UWV;
  • opzegverboden, zoals ziekte en OR-lidmaatschap;
  • afspiegelingsbeginsel, herplaatsingsverplichting en passende arbeid;
  • bijzonderheden beëindiging arbeidsovereenkomst oudere werknemer;
  • gerechtelijke procedures inzake beëindiging.

Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking neemt u contact op met één van onze specialisten.

Artikelen: