Ontslag (individueel en collectief)

Wat is ontslag?

Of het nu gaat om een individueel ontslag of het gaat om een collectief ontslag (20 of meer werknemers), een beëindiging met wederzijds goedvinden of ontslag op staande voet. De BG.legal advocaten hebben een ruime ervaring bij alle aspecten die bij een dergelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst komen kijken.

Denk aan zaken als:

 • advisering inzake de redelijke WWZ-grond en opbouw ontslagdossier (bijvoorbeeld disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding);
 • advies over en toetsing van dringende reden en onverwijldheid bij ontslag op staande voet;
 • procederen bij ontslag op staande voet, postcontractuele bedingen zoals een concurrentie- of relatiebeding;
 • onderhandelingen omtrent individuele vertrekregeling ;
 • onderhandelingen inzake en opstellen van sociaal plan met vakbonden en/of OR;
 • sluiten van een vaststellingsovereenkomst;
 • begeleiding bij indiening ontslagaanvraag UWV;
 • opzegverboden, zoals ziekte en OR-lidmaatschap;
 • afspiegelingsbeginsel, herplaatsingsverplichting en passende arbeid;
 • bijzonderheden beëindiging arbeidsovereenkomst oudere werknemer;
 • bijzondere trajecten bij het ontslag van een statutair bestuurder van een vennootschap of stichting;
 • gerechtelijke procedures inzake beëindiging / ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet eindigt het dienstverband van de werknemer per direct. Hij/zij kan dan geen salaris meer krijgen. De werknemer heeft dan geen recht op een uitkering. Dat zijn zware gevolgen. Daarom moet een werkgever bij een ontslag dringende redenen hebben.

Bekende redenen voor een ontslag op staande voet zijn diefstal van de baas en fysiek geweld op de werkvloer. Bij een ontslag op staande voet moet de werkgever zo snel mogelijk tot dat ontslag overgaan. Is de werkgever te laat of ontbreekt een dringende reden? Dan kan een rechter het ontslag op staande voet vernietigen.

Vanaf de dag van het ontslag op staande voet heeft de werknemer twee maanden de tijd om het ontslag op staande voet aan te vechten. Is de werknemer te laat? Dan staat het ontslag daarmee vast. Als een werknemer het ontslag aanvecht, dan zal een rechter steeds oordelen of het ontslag terecht is gegeven.

Bekijk hier de video over één van de onderwerpen in het arbeidsrecht, namelijk het ontslag op staande voet:

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan het gevolg zijn van disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding, ziekte of reorganisatie. Er moet steeds worden gekeken naar de omstandigheden van het geval. Ook moet rekening worden gehouden met specifieke arbeidsrechtelijke regels die gelden bij onder andere ziekte of medewerkers met een speciale positie zoals een bestuurder.

Vaststellingsovereenkomst

Een veelvoorkomende oplossing voor werkgever en werknemer om afscheid van elkaar te nemen, is het sluiten van een vertrekregeling. In deze regeling spreken partijen voorwaarden af waartegen de werknemer vertrekt. Zo’n regeling heet een vaststellingsovereenkomst.

Een vaststellingsovereenkomst kan op vrijwel ieder moment en tegen veel verschillende voorwaarden worden overeengekomen. Een vaststellingsovereenkomst is echt maatwerk.

Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking neemt u contact op met één van onze specialisten.

Gerelateerde artikelen/blogs

 • De WNT en het arbeidsrecht: alles over de verloning van topfunctionarissen 16 november 2022
 • Werknemer pakketdienst op staande voet ontslagen door betrokkenheid bij drugshandel 10 november 2022
 • Hoe te handelen bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? 8 november 2022
 • Aandachtspunten bij het ontslag van een statutair bestuurder 30 augustus 2022
 • Inklokken, maar niet werken: reden voor ontslag 12 augustus 2022
 • Lopende tuchtzaak tegen medisch specialist geen reden voor ontslag 4 augustus 2022
 • Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg 10 maart 2021
 • Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart 22 januari 2021
 • Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag! 16 oktober 2020
 • Wakker worden! Een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015? 28 september 2020
 • Geen recht op transitievergoeding bij ontslag 12 augustus 2020
 • Reminder actie- en aandachtspunten WAB 28 juli 2020
 • Waar ligt de grens voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet? 28 juli 2020
 • Is werkgever verplicht slapend dienstverband te beëindigen én maakt het verschil of de werknemer al twee jaar ziek was vóór 1 juli 2015 of daarna? 29 mei 2019