Ontslag (individueel en collectief)

Wat is ontslag?

Of het nu gaat om een individueel ontslag of het gaat om een collectief ontslag (20 of meer werknemers), een beëindiging met wederzijds goedvinden of ontslag op staande voet. De BG.legal advocaten hebben een ruime ervaring bij alle aspecten die bij een dergelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst komen kijken.

Denk aan zaken als:

 • advisering inzake de redelijke WWZ-grond en opbouw ontslagdossier (bijvoorbeeld disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding);
 • advies over en toetsing van dringende reden en onverwijldheid bij ontslag op staande voet;
 • onderhandelingen omtrent individuele vertrekregeling ;
 • onderhandelingen inzake en opstellen van sociaal plan met vakbonden en/of OR;
 • sluiten van een vaststellingsovereenkomst;
 • begeleiding bij indiening ontslagaanvraag UWV;
 • opzegverboden, zoals ziekte en OR-lidmaatschap;
 • afspiegelingsbeginsel, herplaatsingsverplichting en passende arbeid;
 • bijzonderheden beëindiging arbeidsovereenkomst oudere werknemer;
 • gerechtelijke procedures inzake beëindiging.

Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking neemt u contact op met één van onze specialisten.

Gerelateerde artikelen/blogs

 • Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg 10 maart 2021
 • Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart 22 januari 2021
 • Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag! 16 oktober 2020
 • Wakker worden! Een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015? 28 september 2020
 • Geen recht op transitievergoeding bij ontslag 12 augustus 2020
 • Reminder actie- en aandachtspunten WAB 28 juli 2020
 • Waar ligt de grens voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet? 28 juli 2020
 • Is werkgever verplicht slapend dienstverband te beëindigen én maakt het verschil of de werknemer al twee jaar ziek was vóór 1 juli 2015 of daarna? 29 mei 2019