Hoe omgaan met drank- of drugsgebruik door werknemers in de zorg

28 jul 2023

Voor zorgmedewerkers gelden geen andere ontslagregels dan voor werknemers in andere sectoren. Toch onderscheidt de zorgsector zich door eigen problematiek. Medewerkers in zorginstellingen hebben te maken met kwetsbare patiënten en bewoners, waarbij zich af en toe onwenselijke situaties voordoen zoals diefstal en andere vormen van misbruik. Helaas is ook drank- of drugsgebruik in de zorg een voorkomend probleem.

Welke handvatten heeft een werkgever bij (het vermoeden van) drank- of drugsgebruik in de zorg? Marlies Hol licht toe.

Schorsing van een medewerker onder invloed

De veiligheid van patiënten staat voorop. Het is niet verantwoord om medewerkers onder invloed te laten werken met patiënten. Dit kan reden zijn bij (een vermoeden van) drank- of drugsgebruik de medewerker naar huis te sturen. Wie betaalt dan het salaris? De werkgever. Is het probleem daarmee opgelost? Waarschijnlijk niet.

Drank- of drugstest bij werknemers

De medewerker kan worden gevraagd mee te werken aan een alcohol- of drugstest. De politie voert dit onderzoek uit. Let wel, een verplichting om hieraan mee te werken bestaat er niet binnen de zorg.

Fact alcohol linkedin

Beleid drank- of drugsgebruik door medewerkers in de zorg

Iedere zorginstelling (alsook organisaties buíten de zorg) wordt geadviseerd in het personeelshandboek beleid te voeren over drank- of drugsgebruik. Noem daarbij ook de mogelijkheid van het treffen van arbeidsrechtelijke maatregelen, waarbij een ontslag op staande voet niet is uitgesloten.

Ontslag van een werknemer onder invloed

Drank- of drugsgebruik kan reden zijn voor ontslag. Dronkenschap is zelfs opgenomen als één van de (niet limitatieve) reden voor een ontslag op staande voet (zie artikel 7:678 lid 2 onder c BW).

Let op, drank- of drugsverslaving wordt gezien als ziekte. Dat kan een ontslag in de weg staan. Als de medewerker ontkent dat sprake is van een verslaving, dan is ontslag mogelijk. Of het verstandig is daartoe over te gaan, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Ga bij een ontslag zorgvuldig maar snel te werk. Ga het gesprek aan met de medewerker voordat een ontslag wordt gegeven.

Neem bij twijfel over een incident op de werkvloer direct contact op met Marlies Hol. Zij heeft ervaring in de begeleiding van zorginstelling bij dergelijke trajecten.

Marlies Hol