Arbeidsrecht

Of u nu werkgever of werknemer bent. Van het opstellen van de arbeidsovereenkomst, oplossen van problemen tijdens het dienstverband (discussies over arbeidsvoorwaarden, disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding of ziekte), tot het ontslag. Wij adviseren met betrekking tot alle juridische aspecten in de verhouding tussen werkgever en werknemer. We treden op voor werkgevers in alle sectoren, individuele werknemers en ondernemingsraden.

Bij onze advisering staat het volgende voorop:

Veel problemen en kosten kunnen worden voorkomen. Het loont om op tijd advies in te winnen en ons in een vroeg stadium te betrekken bij de uiteenlopende kwesties op het gebied van het arbeidsrecht. Ook omdat wij mogelijk andere oplossingen of kansen voor u zien. Als het dan toch tot een conflict komt of er is al een conflict, proberen wij eerst in onderling overleg tot een oplossing te komen, snel en praktisch. En tegen zo min mogelijk kosten. Lukt dit niet dan bepleiten wij zo nodig  uw zaak daadkrachtig en overtuigend in rechte, met het belang van u als cliënt voorop. Dit alles in goed overleg met u en na een zorgvuldige kosten-baten analyse.

Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking neemt u contact op met één van onze specialisten.

Zie verder / gerelateerde artikelen