Due Diligence

Wat is Due Diligence?

Voorafgaand aan een overname van activa of aandelen is het raadzaam om te onderzoeken wat u precies over gaat nemen. Een dergelijk onderzoek wordt een due diligence onderzoek genoemd. Door het uitvoeren van een due diligence onderzoek kan voorkomen worden dat u achteraf moet constateren de spreekwoordelijke ‘kat in de zak’ te hebben gekocht. Een due diligence onderzoek kan er ook toe leiden dat de beoogde overname van activa of aandelen geen doorgang meer vindt omdat uit het onderzoek volgt dat er (te) veel risico’s aan de beoogde overname kleven.

Wij hebben ruime ervaring met het verrichten van een due diligence onderzoek, zowel aan de kant van de koper als aan de kant van de verkoper. Voor het (laten) uitvoeren van een due diligence onderzoek kunnen wij u dus op alle fronten bijstaan.

Onze specialisten

Lisan Vermeer
Marc Heuvelmans
Daan Schalken