Beslag- en executie

U bent schuldeiser

U heeft geld tegoed van een ander en u wenst deze vordering te incasseren. Dat kan. We vragen de rechter om uw schuldenaar te veroordelen het geldbedrag te betalen. Maar wat nu als na afloop van die rechtszaak blijkt dat uw schuldenaar u helemaal niet (meer) kan betalen? Het kan erg zinvol zijn om te starten met het leggen van beslag. Alle vermogensbestanddelen van uw schuldenaar kunnen worden beslagen. Als hiermee wordt gestart, heet dit een conservatoir (oftewel: bewarend) beslag. Dit beslag ligt er dan gedurende de rechtszaak. Als u een positief vonnis krijgt, kunt u zich vervolgens verhalen (door middel van executie) op de onder het beslag getroffen vermogensbestanddelen. U kunt daarbij denken aan inventaris, voertuigen, onroerend goed, de debiteuren van uw schuldenaar of bijvoorbeeld de banksaldi.

U bent schuldenaar

Er is iemand die stelt dat hij of zij nog geld van u tegoed heeft. En plots staat de deurwaarder aan uw deur met de mededeling dat er beslag is gelegd op uw bezittingen. Normaliter moet er dan ook snel een rechtszaak gestart worden, waarin zal oordelen over de vordering, waarvoor het beslag gelegd is. Wij kunnen voor u beoordelen of dit beslag opgeheven zou moeten worden. Kan er bijvoorbeeld vervangende zekerheid gesteld worden? Of is het feitelijk een waardeloos beslag (bijvoorbeeld doordat het huis al ‘onder water stond’) en was u net van plan uw huis te verkopen? U hoeft het er na een beslaglegging niet bij te laten zitten.