Voorkeursrecht gemeenten

De Wet voorkeursrecht gemeenten geeft overheden instrumenten om een betere uitgangspositie te creëren op de grondmarkt. Daarnaast stelt de wet overheden in staat beter de regie te voeren en grondspeculatie tegen te gaan.

Er kan bijvoorbeeld een voorkeursrecht door gemeenten worden gevestigd. Hierdoor worden grondeigenaren verplicht om in geval van verkoop van de grond, de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. De overheid kan vervolgens met de verkregen grond ruimtelijke ordeningsdoelen realiseren.

De advocaten van BG.legal hebben veel kennis van voorkeursrechten en met hun ervaring kunnen zij zowel overheden als grondeigenaren adviseren over alle aspecten hiervan inclusief het voeren van procedures.