Onteigening

Wat is onteigening?

Onteigening is de noodgedwongen overdracht van eigendom aan de overheid. Vanuit algemeen belang is het onder omstandigheden nodig dat gronden die in eigendom zijn van bedrijven en particulieren, onteigend worden. De Staat, provincies, gemeenten en andere overheden, maar ook bedrijven verwerven grond ten behoeve van het algemeen belang. In sommige gevallen moet het individuele belang dus wijken voor algemeen belang.

Gezien die verregaande inbreuk op individuele belangen, is het van belang kritisch naar onteigeningsvraagstukken te kijken omdat onteigening inbreuk maakt op het eigendomsrecht. In de Onteigeningswet en de Crisis- en herstelwet is bepaald in welke situaties onder welke voorwaarden overheden tot onteigening mogen overgaan. Veelal ontstaan geschillen over de [schade]vergoedingen die het gevolg zijn van onteigening. Onze specialisten voeren een uitgebreide onteigeningspraktijk waarin zowel overheden als ondernemers en particuliere grondeigenaren worden geadviseerd.