BG.retail

Het winkellandschap is aan sterke verandering onderhevig. Fysieke winkels verdwijnen door e-shoppen en webwinkels. Voor de dagelijkse boodschappen gaan we nog wel naar de supermarkt, maar ze worden ook steeds vaker thuis bezorgd of opgehaald bij een afhaalpunt. Naast gemak wordt beleving voor de consument steeds belangrijker. Dat betekent inzetten op nieuwe concepten en kwaliteit. Maar niet alleen dat, ook de kostenstructuur moet op orde zijn en flexibiliteit is van belang. Zowel qua logistiek, voorraadbeheer als personeelsbestand. Dat vergt nogal wat van ondernemers. De klant is nog steeds koning, maar kan ook genadeloos zijn. Winkelformules komen en gaan.

Retail in de praktijk

BG.retail betreft een team van advocaten die vanuit verschillende expertises werken voor retailbedrijven, de groothandel en detailhandel, leveranciers en producenten en voor toeleverende bedrijven, kortom de hele keten. Denk daarbij aan:

 • Ruimtelijke ordening en omgevingsrecht:
  • Valt een afhaalpunt voor boodschappen onder een bedrijfsbestemming en is voor een webwinkel een detailhandelsbestemming nodig?;
  • Leidt de komst van een concurrent tot een verstoring van de distributieplanologische verhoudingen?;
  • Welke parkeernorm dient gehanteerd te worden?;
  • Is de Europese Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel in supermarkten?;
  • Zijn in een bestemmingsplan brancheringsregelingen die vormen van detailhandel uitsluiten of beperken toegestaan?
 • Adviseren over diverse [samenwerkings]overeenkomsten, variërend van distributie-, franchise- tot agentuurovereenkomsten. Bij distributieovereenkomsten doen zich vaak mededingingsrechtelijke aspecten voor terwijl in franchiserelaties na verloop van tijd vaak discussie ontstaat over de bijdrage en toegevoegde waarde van de franchisegever en het al dan niet halen van omzet- en winstprognoses.
 • Adviseren over intellectuele eigendomsrechten, zoals merken, modelrecht, auteursrecht, octrooien en databankrecht. Denk aan vragen over:
  • In hoeverre wordt inbreuk gemaakt op een merk-logo, op een franchiseformule, of op een winkelconcept? Is sprake van slaafse nabootsing?;
  • Worden producten verkocht die inbreuk maken op een auteurs- of modelrecht? Kan beslag gelegd worden op de handelsvoorraad en moet die van de markt gehaald worden?;
  • Kan ik mijn IE-rechten exploiteren en bijvoorbeeld in licentie aan een ander afgeven of overdragen?
 • Adviseren over huurovereenkomsten en bouw- en projectontwikkeling. Denk aan vragen over het toepasselijke huurregime. Is sprake van 290-middenstandsbedrijfsruimte of overige bedrijfsruimte? Welke flexibele/kortlopende huurovereenkomsten kunnen gesloten worden?;
  • Kan de huurovereenkomst beëindigd worden op grond van dringend eigen gebruik? Wat zijn de mogelijkheden van indeplaatsstelling en aanpassing van de huurprijs?
 • Adviseren over faillissementen en betalingsonmacht. Denk aan het aanvragen van het faillissement, uitwinning van zekerheden, het ophalen van goederen op grond van eigendomsvoorbehoud, beëindiging van overeenkomsten, reorganisatie en ontslag en doorstart en de daarbij al dan niet geldende regels van overgang van ondernemingen.
 • Adviseren over algemene [inkoop- en verkoop]voorwaarden, variërend van standaard bepalingen tot bepalingen over betaling, leveringstermijnen, aansprakelijkheid, garanties, eigendomsvoorbehoud, beëindiging en de regels van consumentenbescherming.
 • Adviseren over arbeidsrecht. Denk aan discussies over arbeidsvoorwaarden, disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhoudingen of ziekte dan wel ontslag, maar ook advies over cao’s en arbeidsreglementen/personeelshandboeken.
 • Adviseren over ondernemingsrecht, variërend van ondernemingsvormen [zoals de B.V. of een V.o.f.], verkoop en bedrijfsoverdracht tot aandeelhoudersovereenkomsten en geschillen daarover.

Wij zoeken daarbij naar kansen en mogelijkheden. Ook wanneer dat betekent dat wij buiten onze eigen expertise moeten kijken. We hebben dan snel geschakeld met een collega van BG.legal met een andere expertise. Dat leidt vaak tot andere invalshoeken en verassende oplossingen voor onze cliënten.

Contactpersoon BG.retail

Kim Albert
albert@bg.legal
+31 (0)88 – 141 08 09

Kim Albert

Gepubliceerde artikelen

BG.retail

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op