Bestemmingsplannen

Wat zijn bestemmingsplannen?

In Nederland is ruimte schaars. Om die reden is het van belang dat de rijksoverheid, provincies en gemeentes plannen maken om de ruimte op een goede manier te ordenen. Op gemeentelijk niveau wordt de ruimte geordend in het bestemmingsplan. Waar mag worden gebouwd, hoe hoog mag een woning of bouwwerk zijn en waar komen wegen, leidingen en spoorwegen te liggen. Ruimtelijke plannen zijn van grote betekenis en zijn ook vanuit financieel oogpunt van belang.

De advocaten van BG.legal hebben ruime ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen. Zij voeren voor zowel overheden, ondernemingen als particulieren een uitvoerige advies- en procespraktijk.

Webinars

Gerelateerde artikelen/blogs:

  • Verwijzing in bestemmingsplan naar beleidsregels moet voldoende concreet zijn 12 juli 2022