Bouwrecht

Wat is het bouwrecht?

Het privaatrechtelijk bouwrecht omvat regels voor het aannemen van bouwwerken. Zowel (semi) publieke als private opdrachtgevers sluiten overeenkomsten met aannemers voor de realisatie van nieuwbouw of renovatie.

In de bouw wordt veelvuldig gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Zo zijn er onder meer de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011. Deze algemene voorwaarden bevatten specifieke bepalingen voor de bouw.

Wat de bouw juridisch gezien kenmerkt is de grote verscheidenheid aan bouwcontracten. Die variëren van de traditionele aannemingsovereenkomst tot de turn-key bouwovereenkomst en de bouwteamovereenkomst. Vaak worden er ook samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Telkens gelden weer andere voorwaarden.  Bovendien zijn er veel contractspartners.  Dat varieert van opdrachtgever en hoofdaannemer tot architect, constructeur, ingenieur, onderaannemers en adviseurs.

Die complexe rechtsverhoudingen bij het realiseren van bouwwerken, brengt veel (financiële) risico ’s met zich. Denk onder meer aan vertraging  in het werk, aansprakelijkheid bij ontwerp- en uitvoeringsfouten en discussies over meer- en minderwerk. Bovendien gelden aanvullende beschermende regels voor overeenkomsten met consumenten.

Het bouwrecht biedt kansen om met goede juridische advisering en begeleiding faalkosten tegen te gaan. Tevens kunnen risico’s zoveel mogelijk worden voorkomen.

Aansprakelijkheid

Door de toename aan verscheidenheid aan bouwcontracten en samenwerkingsovereenkomsten ontstaan in de praktijk steeds vaker problemen over de aansprakelijkheid. Deze problemen ontstaan met name in de projecten waarbij meerdere partijen betrokken zij. Een voorbeeld is een bouwteamovereenkomst. Denk aan discussies over ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid en de verplichting om voor fouten te waarschuwen. De aard van de overeenkomst biedt vaak al handvatten voor de wijze waarop de schade die is ontstaan moet worden afgewikkeld. Desondanks wordt in de praktijk veel geprocedeerd. Zowel voor de rechtbank als voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De advocaten van BG.legal beschikken over brede bouw- en vastgoedkennis en staan met regelmaat grote en kleinere ondernemers bij in juridische geschillen over aansprakelijkheid in de bouw.

De advocaten van BG.legal hebben ruime kennis van het bouwrecht en ervaring met het opstellen van bouwcontracten en het adviseren alsmede procederen bij bouwgeschillen. Dit laatste niet alleen bij de civiele rechter maar ook in het kader van bouwarbitrage.

Relevante artikelen/blogs

 • Transformatie van kantoren naar woningen 28 mei 2021
 • Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter? 11 mei 2021
 • Ingrijpende verandering van bouwtoezicht onder nieuwe Wet Kwaliteitsborging 5 maart 2021
 • Huurkorting vanwege corona toegewezen! 5 februari 2021
 • Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter? 30 oktober 2020
 • Onze specialisten

  Kim Albert
  Rik Wevers
  Rutger Boogers
  Michael de Marco

  Contact

   Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
   Lees meer
   Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
   Lees meer
   Transformatie van kantoren naar woningen
   Lees meer
   Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
   Lees meer
   Bestemmingsplannen: zijn alternatieve locaties relevant?
   Lees meer
   Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt
   Lees meer
   Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
   Lees meer
   Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
   Lees meer
   Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn
   Lees meer
   Ingrijpende verandering van bouwtoezicht onder nieuwe Wet Kwaliteitsborging
   Lees meer
   Arbeidsmigranten op vakantiepark, recreatief verblijf of niet?
   Lees meer
   Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
   Lees meer
   Huurkorting vanwege corona toegewezen!
   Lees meer
   Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
   Lees meer
   Bestemmingsplanregels en het huisvesten van arbeidsmigranten
   Lees meer
   Samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de gemeente
   Lees meer
   Verlenging huurovereenkomst onder Leegstandwet nodig?
   Lees meer
   Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
   Lees meer
   De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
   Lees meer
   Ontwerpverantwoordelijkheid aannemer projectmatige nieuwbouw
   Lees meer
   Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
   Lees meer
   Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten
   Lees meer
   Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’
   Lees meer
   Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
   Lees meer
   Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
   Lees meer