Bouwrecht

Wat is het bouwrecht?

Het privaatrechtelijk bouwrecht omvat regels voor het aannemen van bouwwerken. Zowel (semi) publieke als private opdrachtgevers sluiten overeenkomsten met aannemers voor de realisatie van nieuwbouw of renovatie.

In de bouw wordt veelvuldig gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Zo zijn er onder meer de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011. Deze algemene voorwaarden bevatten specifieke bepalingen voor de bouw.

Wat de bouw juridisch gezien kenmerkt is de grote verscheidenheid aan bouwcontracten. Die variëren van de traditionele aannemingsovereenkomst tot de turn-key bouwovereenkomst en de bouwteamovereenkomst. Vaak worden er ook samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Telkens gelden weer andere voorwaarden.  Bovendien zijn er veel contractspartners.  Dat varieert van opdrachtgever en hoofdaannemer tot architect, constructeur, ingenieur, onderaannemers en adviseurs.

Die complexe rechtsverhoudingen bij het realiseren van bouwwerken, brengt veel (financiële) risico ’s met zich. Denk onder meer aan vertraging  in het werk, aansprakelijkheid bij ontwerp- en uitvoeringsfouten en discussies over meer- en minderwerk. Bovendien gelden aanvullende beschermende regels voor overeenkomsten met consumenten.

Het bouwrecht biedt kansen om met goede juridische advisering en begeleiding faalkosten tegen te gaan. Tevens kunnen risico’s zoveel mogelijk worden voorkomen.

Aansprakelijkheid

Door de toename aan verscheidenheid aan bouwcontracten en samenwerkingsovereenkomsten ontstaan in de praktijk steeds vaker problemen over de aansprakelijkheid. Deze problemen ontstaan met name in de projecten waarbij meerdere partijen betrokken zij. Een voorbeeld is een bouwteamovereenkomst. Denk aan discussies over ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid en de verplichting om voor fouten te waarschuwen. De aard van de overeenkomst biedt vaak al handvatten voor de wijze waarop de schade die is ontstaan moet worden afgewikkeld. Desondanks wordt in de praktijk veel geprocedeerd. Zowel voor de rechtbank als voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De advocaten van BG.legal beschikken over brede bouw- en vastgoedkennis en staan met regelmaat grote en kleinere ondernemers bij in juridische geschillen over aansprakelijkheid in de bouw.

De advocaten van BG.legal hebben ruime kennis van het bouwrecht en ervaring met het opstellen van bouwcontracten en het adviseren alsmede procederen bij bouwgeschillen. Dit laatste niet alleen bij de civiele rechter maar ook in het kader van bouwarbitrage.

Relevante artikelen/blogs

 • Moet de gemeente een ‘kruimelgeval’ vergunnen? 13 januari 2023
 • Is een welstandsadvies bindend voor de gemeente? 16 december 2022
 • Drinkwaterbedrijven zijn geen onderneming 23 september 2022
 • Transformatie van kantoren naar woningen 28 mei 2021
 • Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter? 11 mei 2021
 • Ingrijpende verandering van bouwtoezicht onder nieuwe Wet Kwaliteitsborging 5 maart 2021
 • Huurkorting vanwege corona toegewezen! 5 februari 2021
 • Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter? 30 oktober 2020
 • Onze specialisten

  Kim Albert
  Rik Wevers
  Rutger Boogers
  Michael de Marco
  Robin de Hoon
  Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed deel III
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
  Lees meer
  Vroegsignalering huurachterstand: risico op afwijzing ontbinding
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed deel II
  Lees meer
  De Omgevingsvisie
  Lees meer
  Moet de gemeente een ‘kruimelgeval’ vergunnen?
  Lees meer
  Is een welstandsadvies bindend voor de gemeente?
  Lees meer
  Kan de civiele rechter huisvesting van arbeidsmigranten verbieden?
  Lees meer
  BOUWVRIJSTELLING VAN DE BAAN
  Lees meer
  Drinkwaterbedrijven zijn geen onderneming
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten
  Lees meer
  Trage betalingen leveren spanning op binnen de bouwsector
  Lees meer
  Huur en aanbesteden
  Lees meer
  Zonne-energie in beschermde dorps- of stadsgezichten en monumenten
  Lees meer
  De zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming
  Lees meer
  Nieuwe partner bij BG.legal
  Lees meer
  Gevolgen voor de oplevering door de Wkb
  Lees meer
  Korting op de huurprijs door corona aan banden gelegd
  Lees meer
  Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
  Lees meer
  Transformatie van kantoren naar woningen
  Lees meer
  Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
  Lees meer
  Bestemmingsplannen: zijn alternatieve locaties relevant?
  Lees meer
  Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt
  Lees meer
  Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
  Lees meer
  Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
  Lees meer
  Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn
  Lees meer
  Ingrijpende verandering van bouwtoezicht onder nieuwe Wet Kwaliteitsborging
  Lees meer
  Arbeidsmigranten op vakantiepark, recreatief verblijf of niet?
  Lees meer
  Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
  Lees meer
  Huurkorting vanwege corona toegewezen!
  Lees meer
  Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
  Lees meer
  Bestemmingsplanregels en het huisvesten van arbeidsmigranten
  Lees meer
  Samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de gemeente
  Lees meer
  Verlenging huurovereenkomst onder Leegstandwet nodig?
  Lees meer
  Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
  Lees meer
  De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
  Lees meer
  Ontwerpverantwoordelijkheid aannemer projectmatige nieuwbouw
  Lees meer
  Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
  Lees meer
  Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten
  Lees meer
  Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’
  Lees meer
  Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
  Lees meer
  Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
  Lees meer