Distributie

Wat is distributie?

Van distributie is sprake wanneer een zelfstandig ondernemer (distributeur) onder eigen naam producten of diensten van zijn opdrachtgever aan klanten verkoopt. De distributeur onderscheidt zich van een agent, die enkel bemiddelt bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de klant. De distributieovereenkomst kent geen eigen wettelijk bepalingen en biedt partijen dus veel vrijheden (meer dan bijvoorbeeld de agentuurovereenkomst). Deze vrijheid biedt kansen maar ook risico’s en zowel opdrachtgever als distributeur doet er verstandig aan om de grenzen van de opdracht goed te beschrijven. Dit voorkomt teleurstellingen die in geschillen kunnen uitmonden. Hierbij moet in ieder worden gedacht aan:

  1. De duur van de overeenkomst;
  2. De omvang van de werkzaamheden zowel het duiden van de werkzaamheden als het werkgebied;
  3. De hoogte van de commissie en de voorwaarden waaronder de vergoeding verschuldigd is;
  4. De mogelijkheden tot beëindiging;
  5. De gevolgen van beëindiging, onder meer voor de restvoorraad.

In overleg met de opdrachtgever en/of distributeur adviseren wij over de inrichting van de overeenkomst en stellen deze voor u op. Op deze manier weet de opdrachtgever of distributeur dat zijn/haar belangen op de juiste wijze in de overeenkomst zijn gewaarborgd. Mochten partijen onverhoopt in geschil raken, ook dan staan wij klaar om de situatie tot een goed einde te brengen.

BG.legal is partner van Legal AIR.

Gerelateerde artikelen/blogs:

  • Ingrijpende wijziging regels voor distributieovereenkomsten per 1 juni 2022 24 juni 2022
  • Restvoorraad bij einde distributieovereenkomst 3 november 2021
  • Model moet nieuw zijn bij aanvraag modelregistratie 1 november 2021