Model moet nieuw zijn bij aanvraag modelregistratie

01 nov 2021

Wanneer je een (Europees of Benelux) modelregistratie aanvraagt, dan moet het model nieuw zijn. Dit betekent dat er geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd.

Maar hoe bewijs je dat een model niet nieuw was ten tijde van de aanvraag? Wanneer je dat kunt bewijzen dan kan een modelrecht nietig worden verklaard.

Over deze vraag heeft het Europese Gerecht van Eerste Aanleg een uitspraak[1] gedaan. In deze zaak ging het om een (Europese (gemeenschaps)modelregistratie voor spiraalvormige haarelastiekjes:

 

 

 

 

 

De modelregistratie is aangevraagd op 24 juni 2010. Een concurrent heeft bij de instantie waar het modelrecht is geregistreerd (EUIPO) verzocht om de modelregistratie nietig te verklaren. Daarbij waren screenshots van websites overgelegd. Met deze screenshots wilde de verzoeker aantonen dat het model niet nieuw was ten tijde van de aanvraag van het gemeenschapsmodel.

Er werden twee screenshots uit 2009 overgelegd:

 

 

 

 

 

 

 

 

De nietigheidsafdeling en kamer van beroep van het EUIPO accepteerde dit bewijsmateriaal en vernietigde de modelregistratie. Vervolgens moest het Gerecht zich uitspreken over de bewijskracht van de screenshot. Het Gerecht overwoog:

  • Wanneer je wil aantonen dat een ander model eerder openbaar is gemaakt dan kan dat niet door het noemen van waarschijnlijkheden of vermoedens. Het moet ‘berusten op concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijke openbaarmaking van het oudere model op de markt bewijzen’.
  • Bij de beoordeling van de bewijswaarde van een document wordt gekeken naar de waarschijnlijkheid en de waarachtigheid van de erin vervatte informatie. Daarbij dient met name rekening te worden gehouden met de herkomst van het document, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen en degene tot wie het is gericht, en voorts moet worden onderzocht of het document, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt.

Wanneer je bewijsmateriaal, zoals screenshots, in twijfel trekt dan kun je niet voldaan met een abstract betoog en theoretisch bewijs van de mogelijkheden om de inhoud van blogs te manipuleren. De abstracte mogelijkheid dat de inhoud of de datum van een website wordt gemanipuleerd op zich vormt echter geen voldoende reden om de geloofwaardigheid van het bewijs dat bestaat in de screenshot van deze website in twijfel te trekken. Als verzoeker kun je deze geloofwaardigheid alleen in twijfel trekken door feiten aan te dragen die concreet aan manipulatie doen denken.

Wat betekent dit voor de praktijk?

  • Wanneer je met screenshots van websites bewijs wilt leveren van de inhoud op een bepaalde datum, dan kan dat.
  • Om het bewijs betrouwbaar te maken, is het verstandig aanvullend materiaal te overleggen waaruit de echtheid van het materiaal blijkt, zoals:
    - een screenshot met de resultaten van een zoekopdracht op Google die bevestigt dat het artikel op een bepaalde datum is gepubliceerd;
    - een document van Wayback Machine waarin wordt bevestigd dat de website pagina op een bepaalde datum actief was.
  • Wanneer je de betrouwbaarheid van screenshots in twijfel wilt trekken dan zul je concrete feiten en omstandigheden moeten noemen waaruit de onbetrouwbaarheid blijkt. Een abstract en theoretisch verhaal over de mogelijkheid van manipuleerbaarheid van het materiaal is onvoldoende.

BG.legal verzorgt de registratie van Europese en Benelux merken en modelrechten. Wij ondersteunen ook bij het bezwaar maken tegen registraties door anderen. Verder adviseren wij bij het exploiteren of overdragen van modelrechten. Dat kan door middel van licentieovereenkomsten of overeenkomsten van overdracht.

Voor meer vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Jos van der Wijst (wijst@bg.legal).

[1] GvEA, 20 oktober 2021, ECLI:EU:T:2021:718

Jos van der Wijst