Huurrecht

Het huurrecht omvat de wettelijke regels voor huur en verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte. Laatstgenoemde categorie is verdeeld in wat winkelbedrijfsruimte wordt genoemd en in ‘overige’ bedrijfsruimte waaronder vooral kantoren, loodsen etc. worden verstaan.

De wettelijke regimes van woonruimte en winkelbedrijfsruimte behelzen veel [semi]dwingende bepalingen ter bescherming van huurders. Dit  terwijl bij de verhuur van kantoorruimte meer contractsvrijheid is.

In alle gevallen geldt dat voor een goede en bestendige huurrelatie het van belang is om een goed geredigeerd huurcontract te hebben. Dat huurcontract moet overeenstemmen met de bedoelingen van partijen. Dat is dus altijd maatwerk.

In de praktijk

De advocaten van BG.legal hebben ruime kennis van en veel ervaring met alle aspecten van het huurrecht. Dat betekent niet alleen dat wij bij het opstellen van huurovereenkomsten van meerwaarde zijn maar ook bij de [verdere] advisering en bij het voor zover nodig procederen als onverhoopt geschillen beslecht moeten worden.

Daarbij kan het gaan om een scala aan kwesties:

 • huurprijsaanpassing;
 • servicekosten;
 • verlenging dan wel beëindiging van de huur (door opzegging of ontbinding);
 • aansprakelijkheden;
 • gebreken en onderhoud;
 • ontruiming;
 • onderhuur;
 • indeplaatsstelling;
 • sloop en renovatie;
 • dringend eigen gebruik etc.

BG.legal ziet kansen voor haar opdrachtgevers waar het gaat om zaken als woningsplitsing en de transformatie van leegstaand vastgoed naar panden met een woonbestemming. Ook gemengde overeenkomsten waarin huur en zorg (en het scheiden van wonen en zorg) samenkomen hebben onze bijzondere aandacht.

Kortom, voor projectontwikkelaars, vermogens- en vastgoedbeheerders, woningcorporaties, zorginstellingen, lokale overheden, winkel- en kantooreigenaren alsmede makelaars bieden wij kennis, ervaring en praktische handvatten op het gebied van huur.

Relevante artikelen/blogs

 • Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen? 27 november 2020
 • Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter? 30 oktober 2020
 • Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening? 5 oktober 2020
 • Onze specialisten

  Kim Albert
  Rik Wevers
  Rutger Boogers
  Michael de Marco

  Contact