Huurrecht

Wat is huurrecht?

Het huurrecht omvat de wettelijke regels voor huur en verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte. Laatstgenoemde categorie is verdeeld in wat winkelbedrijfsruimte wordt genoemd en in ‘overige’ bedrijfsruimte waaronder vooral kantoren, loodsen etc. worden verstaan.

De wettelijke regimes van woonruimte en winkelbedrijfsruimte behelzen veel [semi]dwingende bepalingen ter bescherming van huurders. Dit  terwijl bij de verhuur van kantoorruimte meer contractsvrijheid is.

In alle gevallen geldt dat voor een goede en bestendige huurrelatie het van belang is om een goed geredigeerd huurcontract te hebben. Dat huurcontract moet overeenstemmen met de bedoelingen van partijen. Dat is dus altijd maatwerk.

In de praktijk

De advocaten van BG.legal hebben ruime kennis van en veel ervaring met alle aspecten van het huurrecht. Dat betekent niet alleen dat wij bij het opstellen van huurovereenkomsten van meerwaarde zijn maar ook bij de [verdere] advisering en bij het voor zover nodig procederen als onverhoopt geschillen beslecht moeten worden.

Daarbij kan het gaan om een scala aan kwesties:

 • huurprijsaanpassing;
 • servicekosten;
 • verlenging dan wel beëindiging van de huur (door opzegging of ontbinding);
 • aansprakelijkheden;
 • gebreken en onderhoud;
 • ontruiming;
 • onderhuur;
 • indeplaatsstelling;
 • sloop en renovatie;
 • dringend eigen gebruik etc.

BG.legal ziet kansen voor haar opdrachtgevers waar het gaat om zaken als woningsplitsing en de transformatie van leegstaand vastgoed naar panden met een woonbestemming. Ook gemengde overeenkomsten waarin huur en zorg (en het scheiden van wonen en zorg) samenkomen hebben onze bijzondere aandacht.

Kortom, voor projectontwikkelaars, vermogens- en vastgoedbeheerders, woningcorporaties, zorginstellingen, lokale overheden, winkel- en kantooreigenaren alsmede makelaars bieden wij kennis, ervaring en praktische handvatten op het gebied van huur.

Webinars

Relevante artikelen/blogs

 • Uitzonderingen verbod op tijdelijke huurcontracten bekend 9 februari 2024
 • Update: de voorgenomen regulering middenhuur is uitgesteld 15 december 2023
 • Update: voorgenomen regulering middenhuur gaat vooralsnog door 20 oktober 2023
 • Woon-zorgovereenkomsten: Is einde zorg ook einde huur? 25 augustus 2023
 • Huurster valt door trapgat en loopt ernstig letsel op. Verhuurder aansprakelijk. 10 juli 2023
 • Mogelijkheid tijdelijke woninghuur wordt beperkt 30 juni 2023
 • De vergunning[en] voor kamerverhuur 1 mei 2023
 • Vroegsignalering huurachterstand: risico op afwijzing ontbinding 26 april 2023
 • Verhuurders die te hoge huur vragen riskeren bestuurlijke boete 10 maart 2023
 • De regels bij kamerverhuur: hier moet u op letten 23 februari 2023