Huurrecht

Wat is huurrecht?

Het huurrecht omvat de wettelijke regels voor huur en verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte. Laatstgenoemde categorie is verdeeld in wat winkelbedrijfsruimte wordt genoemd en in ‘overige’ bedrijfsruimte waaronder vooral kantoren, loodsen etc. worden verstaan.

De wettelijke regimes van woonruimte en winkelbedrijfsruimte behelzen veel [semi]dwingende bepalingen ter bescherming van huurders. Dit  terwijl bij de verhuur van kantoorruimte meer contractsvrijheid is.

In alle gevallen geldt dat voor een goede en bestendige huurrelatie het van belang is om een goed geredigeerd huurcontract te hebben. Dat huurcontract moet overeenstemmen met de bedoelingen van partijen. Dat is dus altijd maatwerk.

In de praktijk

De advocaten van BG.legal hebben ruime kennis van en veel ervaring met alle aspecten van het huurrecht. Dat betekent niet alleen dat wij bij het opstellen van huurovereenkomsten van meerwaarde zijn maar ook bij de [verdere] advisering en bij het voor zover nodig procederen als onverhoopt geschillen beslecht moeten worden.

Daarbij kan het gaan om een scala aan kwesties:

 • huurprijsaanpassing;
 • servicekosten;
 • verlenging dan wel beëindiging van de huur (door opzegging of ontbinding);
 • aansprakelijkheden;
 • gebreken en onderhoud;
 • ontruiming;
 • onderhuur;
 • indeplaatsstelling;
 • sloop en renovatie;
 • dringend eigen gebruik etc.

BG.legal ziet kansen voor haar opdrachtgevers waar het gaat om zaken als woningsplitsing en de transformatie van leegstaand vastgoed naar panden met een woonbestemming. Ook gemengde overeenkomsten waarin huur en zorg (en het scheiden van wonen en zorg) samenkomen hebben onze bijzondere aandacht.

Kortom, voor projectontwikkelaars, vermogens- en vastgoedbeheerders, woningcorporaties, zorginstellingen, lokale overheden, winkel- en kantooreigenaren alsmede makelaars bieden wij kennis, ervaring en praktische handvatten op het gebied van huur.

Relevante artikelen/blogs

 • Transformatie van kantoren naar woningen 28 mei 2021
 • Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant! 22 maart 2021
 • Ontruiming van een woning na overlijden? 2 maart 2021
 • Huurkorting vanwege corona toegewezen! 5 februari 2021
 • Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen? 27 november 2020
 • Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter? 30 oktober 2020
 • Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening? 5 oktober 2020
 • Onze specialisten

  Kim Albert
  Rik Wevers
  Rutger Boogers
  Michael de Marco

  Contact

   Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
   Lees meer
   Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
   Lees meer
   Transformatie van kantoren naar woningen
   Lees meer
   De overeenkomst bepaalt niet (alleen) welk huurregime van toepassing is
   Lees meer
   Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
   Lees meer
   Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
   Lees meer
   Ontruiming van een woning na overlijden?
   Lees meer
   Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
   Lees meer
   Huurkorting vanwege corona toegewezen!
   Lees meer
   Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?
   Lees meer
   Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen?
   Lees meer
   Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
   Lees meer
   Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening?
   Lees meer
   Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?
   Lees meer
   Verlenging huurovereenkomst onder Leegstandwet nodig?
   Lees meer
   Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
   Lees meer
   Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?
   Lees meer
   Boete in huurcontract wegens hennepkwekerij: oneerlijk beding?
   Lees meer
   Corona en huurprijs: het blijft een lastige combinatie
   Lees meer
   Eerste corona uitspraken: welke lessen kunnen huurders en verhuurders trekken?
   Lees meer
   De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
   Lees meer
   Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
   Lees meer
   Beroep op ‘dringend eigen gebruik’ door woningbouwcorporatie Vestia slaagt niet
   Lees meer
   Kamerverhuur in Eindhoven op de schop
   Lees meer
   Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?
   Lees meer
   Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes
   Lees meer
   Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
   Lees meer
   Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
   Lees meer