Huurrecht

Wat is huurrecht?

Het huurrecht omvat de wettelijke regels voor huur en verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte. Laatstgenoemde categorie is verdeeld in wat winkelbedrijfsruimte wordt genoemd en in ‘overige’ bedrijfsruimte waaronder vooral kantoren, loodsen etc. worden verstaan.

De wettelijke regimes van woonruimte en winkelbedrijfsruimte behelzen veel [semi]dwingende bepalingen ter bescherming van huurders. Dit  terwijl bij de verhuur van kantoorruimte meer contractsvrijheid is.

In alle gevallen geldt dat voor een goede en bestendige huurrelatie het van belang is om een goed geredigeerd huurcontract te hebben. Dat huurcontract moet overeenstemmen met de bedoelingen van partijen. Dat is dus altijd maatwerk.

In de praktijk

De advocaten van BG.legal hebben ruime kennis van en veel ervaring met alle aspecten van het huurrecht. Dat betekent niet alleen dat wij bij het opstellen van huurovereenkomsten van meerwaarde zijn maar ook bij de [verdere] advisering en bij het voor zover nodig procederen als onverhoopt geschillen beslecht moeten worden.

Daarbij kan het gaan om een scala aan kwesties:

 • huurprijsaanpassing;
 • servicekosten;
 • verlenging dan wel beëindiging van de huur (door opzegging of ontbinding);
 • aansprakelijkheden;
 • gebreken en onderhoud;
 • ontruiming;
 • onderhuur;
 • indeplaatsstelling;
 • sloop en renovatie;
 • dringend eigen gebruik etc.

BG.legal ziet kansen voor haar opdrachtgevers waar het gaat om zaken als woningsplitsing en de transformatie van leegstaand vastgoed naar panden met een woonbestemming. Ook gemengde overeenkomsten waarin huur en zorg (en het scheiden van wonen en zorg) samenkomen hebben onze bijzondere aandacht.

Kortom, voor projectontwikkelaars, vermogens- en vastgoedbeheerders, woningcorporaties, zorginstellingen, lokale overheden, winkel- en kantooreigenaren alsmede makelaars bieden wij kennis, ervaring en praktische handvatten op het gebied van huur.

Webinars

Relevante artikelen/blogs

 • Verhuurders die te hoge huur vragen riskeren bestuurlijke boete 10 maart 2023
 • De regels bij kamerverhuur: hier moet u op letten 23 februari 2023
 • Regulering middenhuur: plannen van het kabinet bekend 9 december 2022
 • Structureel te laat betalen is een grondslag voor de ontbinding van de huurovereenkomst 18 november 2022
 • Wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend! 3 augustus 2022
 • Huisvesting arbeidsmigranten: huurbescherming en eigenrichting 1 juli 2022
 • Wettelijke eisen voor verduurzaming huurwoningen 9 juni 2022
 • (Ver)huurder kantoorgebouw, voldoet u al aan de energielabel C verplichting? 3 juni 2022
 • De huisvesting van Oekraïense vluchtelingen 5 mei 2022
 • Huurbescherming arbeidsmigranten bij beëindigen huur 15 april 2022
 • WKO-installatie in een huurcomplex: geen vastrecht verschuldigd! 31 januari 2022
 • Hoge Raad: horeca en winkelruimten recht op huurkorting 14 januari 2022
 • Huur- of gebruiksovereenkomst: de vergoeding maakt het verschil 24 september 2021
 • Meer gemeentelijke handhaving op toeristische verhuur mogelijk 23 augustus 2021
 • Transformatie van kantoren naar woningen 28 mei 2021
 • Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant! 22 maart 2021
 • Huurkorting vanwege corona toegewezen! 5 februari 2021
 • Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen? 27 november 2020
 • Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter? 30 oktober 2020
 • Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening? 5 oktober 2020
 • Onze specialisten

  Kim Albert
  Rik Wevers
  Rutger Boogers
  Michael de Marco
  Robin de Hoon
  Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
  Lees meer
  De regels bij kamerverhuur: hier moet u op letten
  Lees meer
  De Omgevingsvisie
  Lees meer
  Bezwaar tegen verleende vergunningen voor kamerverhuur kan lonen
  Lees meer
  Regulering middenhuur: plannen van het kabinet bekend
  Lees meer
  Structureel te laat betalen is een grondslag voor de ontbinding van de huurovereenkomst
  Lees meer
  Kan de civiele rechter huisvesting van arbeidsmigranten verbieden?
  Lees meer
  Wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend!
  Lees meer
  Huisvesting arbeidsmigranten: huurbescherming en eigenrichting
  Lees meer
  Wettelijke eisen voor verduurzaming huurwoningen
  Lees meer
  (Ver)huurder kantoorgebouw, voldoet u al aan de energielabel C verplichting?
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten
  Lees meer
  Huur en aanbesteden
  Lees meer
  WKO-installatie in een huurcomplex: geen vastrecht verschuldigd!
  Lees meer
  Hoge Raad: horeca en winkelruimten recht op huurkorting
  Lees meer
  Nieuwe partner bij BG.legal
  Lees meer
  Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!
  Lees meer
  Huur- of gebruiksovereenkomst: de vergoeding maakt het verschil
  Lees meer
  Korting op de huurprijs door corona aan banden gelegd
  Lees meer
  Meer gemeentelijke handhaving op toeristische verhuur mogelijk
  Lees meer
  Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
  Lees meer
  Transformatie van kantoren naar woningen
  Lees meer
  De overeenkomst bepaalt niet (alleen) welk huurregime van toepassing is
  Lees meer
  Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
  Lees meer
  Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
  Lees meer
  Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
  Lees meer
  Huurkorting vanwege corona toegewezen!
  Lees meer
  Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?
  Lees meer
  Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen?
  Lees meer
  Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
  Lees meer
  Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening?
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?
  Lees meer
  Verlenging huurovereenkomst onder Leegstandwet nodig?
  Lees meer
  Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
  Lees meer
  Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?
  Lees meer
  Boete in huurcontract wegens hennepkwekerij: oneerlijk beding?
  Lees meer
  Corona en huurprijs: het blijft een lastige combinatie
  Lees meer
  Eerste corona uitspraken: welke lessen kunnen huurders en verhuurders trekken?
  Lees meer
  De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
  Lees meer
  Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
  Lees meer
  Beroep op ‘dringend eigen gebruik’ door woningbouwcorporatie Vestia slaagt niet
  Lees meer
  Kamerverhuur in Eindhoven op de schop
  Lees meer
  Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?
  Lees meer
  Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes
  Lees meer
  Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
  Lees meer
  Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
  Lees meer