Faillissementsrecht (curator, schuldenaar en schuldeiser)

Uw klant of leverancier is failliet

Er zullen weinig ondernemers zijn die de afgelopen jaren niet geconfronteerd zijn met een faillissement van één van hun relaties. Of het nu een klant, een leverancier of een debiteur is; een faillissement is vaak erg vervelend en kent in de regel geen winnaars. Wij kunnen echter bekijken of de schade mogelijk beperkt kan blijven. Bijvoorbeeld door het op een juiste wijze overeenkomen van een eigendomsvoorbehoud. Ook kunnen wij de communicatie met een curator voor u uit handen nemen.

U denkt zelf aan het aanvragen van een faillissement

Soms heeft u gestreden voor wat u waard bent, maar heeft u het tij niet kunnen keren. Dan kunnen wij u helpen bij het aanvragen van uw eigen faillissement. Maar ook in dat geval kan er juist ook weer een nieuwe kans ontstaan. Het gaat om de zogenaamde doorstart. Beredeneerd vanuit de faillissementssituatie kan een doorstart ook zeker goed nieuws betekenen voor het personeel, de schuldeisers, leveranciers en andere betrokkenen. Het traject van technisch failliet naar een doorstart is complex, waarbij – mits goed doordacht – een reële tweede kans kan ontstaan. Wij kunnen u door dit traject heen loodsen.

Ook kan het zijn dat u telkens maar niet betaald krijgt van uw debiteur en de maat nu toch echt vol is. Dan kan het aanvragen van het faillissement van uw debiteur een vervolgstap zijn. Dit kan leiden tot betaling op de valreep. Als het tot het faillissement leidt, zal de curator in ieder geval de onderste steen boven moeten krijgen over wat er is gebeurd binnen de onderneming van die debiteur en proberen de schulden van die onderneming terug te betalen.

Herstructurering door WHOA

Met de invoering van de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) zijn de mogelijkheden voor herstructurering toegenomen. Ondernemingen die in zwaar weer verkeren krijgen de mogelijkheid om hun schulden buiten faillissement of surseance van betaling om te herstructureren door een (dwang)akkoord aan te bieden aan (een deel van) de schuldeisers. Door schulden middels een WHOA-traject te saneren kan het bedrijf weer vooruit en wordt een faillissement voorkomen. Ook is het mogelijk een onderneming middels de WHOA gecontroleerd af te wikkelen.

Advocaten van BG.legal kunnen u helpen beoordelen of een WHOA-akkoord zinvol is voor de onderneming waarvan u respectievelijk bestuurder, aandeelhouder of crediteur bent en u hierin bijstaan. Ook bieden wij begeleiding indien uw schuldeisers of aandeelhouders namens u verzoeken om een akkoord aan te bieden.

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten of gestart is? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende onderwerpen:

 • Preventief bekijken hoe u uw onderneming zo goed als mogelijk beschermt tegen eventuele faillissementen (bijv. door eigendomsvoorbehoud);
 • Hulp bij een gefailleerde contractspartij;
 • Aanvragen van het faillissement van uw onderneming of juist van uw schuldenaar;
 • Verhuizing naar de afdeling Bijzonder Beheer door uw bank;
 • Zekerheden (zoals pandrecht of hypotheekrecht);
 • Pauliana (vermogensreconstructie door de curator);
 • Communicatie en onderhandeling met curatoren;
 • Doorstarten vanuit faillissement;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Voorkomen van een faillissement door reorganisaties of schuldeisersakkoord.

Gerelateerde artikelen/blogs:

 • Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid 26 oktober 2022
 • Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd 20 oktober 2022
 • Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement? 6 juli 2022
 • Schending van deponeringsplicht is economisch delict 7 juni 2022
 • Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie 3 mei 2022
 • De pre-pack, terug van weggeweest? 29 april 2022
 • WHOA is voor niet gestaakte ondernemingen 2 september 2021
 • Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie 12 augustus 2021
 • De klassenindeling bij de WHOA (2) 5 augustus 2021
 • De klassenindeling bij de WHOA 2 augustus 2021
 • IE in de holding 19 juli 2021
 • Een belangrijke oorzaak van het faillissement 16 juli 2021
 • De WHOA en de fiscus 8 juli 2021
 • De afkoelingsperiode in de WHOA 16 april 2021
 • WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd. 2 maart 2021
 • Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige 24 februari 2021
 • Negende WHOA-uitspraak: De homologatie 19 februari 2021
 • De WHOA en de pand- of hypotheekhouder 19 februari 2021
 • De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden? 18 februari 2021
 • Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode 17 februari 2021
 • Het saneren van schulden (een stappenplan) 10 februari 2021
 • Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II) 5 februari 2021
 • Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure 9 februari 2021
 • Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I) 5 februari 2021
 • De Startverklaring voor de WHOA 3 februari 2021
 • Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige 2 februari 2021
 • De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk. 29 januari 2021
 • Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige 28 januari 2021
 • Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord 28 januari 2021
 • Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord 27 januari 2021
 • Deel I: De WHOA-procedure 27 januari 2021
 • Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder 27 januari 2021
 • Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige 20 januari 2021
 • Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse) 19 januari 2021
 • 15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse) 18 januari 2021
 • Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement 17 december 2020
 • Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen 2 juli 2020