Wet homologatie onderhands akkoord (‘WHOA’)

Per 1 januari 2021 zijn met de komst van de WHOA de mogelijkheden voor herstructurering toegenomen. Ondernemingen die in zwaar weer verkeren krijgen de mogelijkheid om hun schulden buiten faillissement of surseance van betaling om te herstructureren door een akkoord op te leggen aan (een deel van) de schuldeisers.

Welke nieuwe mogelijkheid biedt de WHOA?

Voor het in werking treden van de WHOA was het erg complex voor een onderneming om buiten het faillissement of surseance van betaling om de schuldenproblematiek te verhelpen. In de praktijk betekende dit dat nagenoeg alle schuldeisers moesten instemmen met een akkoord. Een kleine groep tegenstemmers kon voorkomen dat schulden gesaneerd werden. Een faillissement of surseance van betaling was dan vaak nog de enige weg om alsnog een akkoord te kunnen aanbieden.

De WHOA biedt de mogelijkheid om buiten faillissement of surseance van betaling om een dwangakkoord op te leggen. Dat betekent dat indien een grote groep schuldeisers akkoord gaat met een voorstel, het voorstel voor alle schuldeisers bindend is. Op die manier wordt voorkomen dat een onderneming alsnog het faillissement tegemoet gaat.

De WHOA biedt zowel een oplossing voor ondernemingen die de activiteiten na het akkoord willen voortzetten alsook ondernemingen die de activiteiten willen staken.

Artikelen

In een reeks artikelen gaan wij verder in op de WHOA:

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Onze specialisten geven met enige regelmaat lezingen over de WHOA. Is een lezing ook voor uw onderneming interessant, neem dan contact met ons op.

Mr. J. Beerens, advocaat insolventierecht en curator in faillissementen.

Gerelateerde artikelen/blogs:

 • Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige 24 februari 2021
 • De WHOA en de pand- of hypotheekhouder 19 februari 2021
 • Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode 17 februari 2021
 • Het saneren van schulden (een stappenplan) 10 februari 2021
 • Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II) 5 februari 2021
 • Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure 9 februari 2021
 • Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I) 5 februari 2021
 • De Startverklaring voor de WHOA 3 februari 2021
 • Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige 2 februari 2021
 • De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk. 29 januari 2021
 • Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige 28 januari 2021
 • Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord 28 januari 2021
 • Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord 27 januari 2021
 • Deel I: De WHOA-procedure 27 januari 2021
 • Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder 27 januari 2021
 • Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige 20 januari 2021
 • Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse) 19 januari 2021
 • 15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse) 18 januari 2021
 • WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord 15 oktober 2020