Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord

27 jan 2021

De schuldenaar is in beginsel vrij om zelf te bepalen wat hij zijn schuldeisers en aandeelhouders in het WHOA-akkoord aanbiedt. De wet heeft wel enkele voorwaarden gesteld aan een akkoord. De belangrijkste voorwaarden komen in dit artikel aan bod

Informatievoorziening

Ten eerste dient de schuldenaar alle benodigde informatie te overleggen. Op die manier kan de schuldeiser of aandeelhouder een goede afweging maken of hij wel/niet instemt met het voorstel. In de vierde WHOA-uitspraak overwoog de rechtbank dat zij op dat moment voldoende geïnformeerd was om het WHOA-traject te starten, maar legde de verzoeker wel op om meer informatie aan te leveren.

Gelijke gevallen gelijk behandelen

Ten tweede dient de schuldenaar de schuldeisers die ten opzichte van elkaar een zelfde positie hebben, ook gelijk te behandelen. Is er sprake van schuldeisers met verschillende rechten, dan dient hij dus verschillende klassen van schuldeisers (en aandeelhouders) te onderscheiden. Als voorbeeld kan gedacht worden aan het onderscheid tussen concurrente schuldeisers en preferente schuldeisers, maar ook schuldeisers met zekerheidsrechten zoals pandhouders vormen een eigen klasse (voor het bedrag waarvoor het pandrecht zekerheid biedt). Elke klasse dient een eigen voorstel te ontvangen, mits de klasse ook onderdeel uitmaakt van het akkoord. In de vierde WHOA-uitspraak betrok de schuldenaar pandhouder niet (volledig) in het akkoord. De rechtbank droeg de schuldenaar op om de rechten van de pandhouder te respecteren. Uiteraard vindt er ook in elke een afzonderlijke klasse een stemming plaats over het akkoord. Het is mogelijk dat de schuldenaar een akkoord aanbiedt aan slechts één bepaalde groep schuldeisers of aandeelhouders.

Rangorde en minimale uitkering

Ten derde moet de schuldenaar bij het voorstel als uitgangspunt de wettelijke rangorde van schuldeisers hanteren.  Om kleine ondernemingen te beschermen is de schuldenaar wel verplicht om ten minste een uitkering van 20% van de vordering van kleine ondernemingen te voldoen. Van een kleine onderneming is sprake als er minder dan 50 werknemers in loondienst zijn.

Geen nadeligere positie

Ten vierde moet de schuldenaar aantonen dat het akkoord ertoe leidt dat geen van de betrokken klassen in een nadeliger positie komt dan in geval van faillissement van de schuldenaar. In de praktijk betekent dit dat de schuldenaar tot een waardering van het vermogen/onderneming moet overgaan om na te gaan welke uitkering elke klasse van schuldeisers in een faillissement kan verwachten. Aan de hand van deze taxatie weet de schuldenaar ook welke bedragen de schuldeisers ten minste moet worden geboden. Dit vergt de nodige tijd en kosten bij de voorbereiding van het akkoord.

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

Deel I: De WHOA-procedure
Deel III: De voorbereiding van het akkoord
Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
Deel V: Timing van een WHOA verzoek is essentieel
Deel VI: Goede voorbereiding is het halve werk/hele werk

 

BG.legal

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  WHOA: principes kosten geld (en griffierecht)
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  WHOA: het verkrijgen van een afkoelingsperiode is geen inkoppertje
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (II)
  Lees meer
  Deel VI: Goede voorbereiding is het halve/hele werk
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (I)
  Lees meer
  Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel
  Lees meer
  Nieuwsbrief WHOA
  Lees meer
  Belastingdienst kondigt versoepeling aan bij herstructurering
  Lees meer
  WHOA is voor niet gestaakte ondernemingen
  Lees meer
  Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie
  Lees meer
  De klassenindeling bij de WHOA (2)
  Lees meer
  De klassenindeling bij de WHOA
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Een belangrijke oorzaak van het faillissement
  Lees meer
  De WHOA en de fiscus
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De afkoelingsperiode in de WHOA
  Lees meer
  Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Aandeelhouders
  Lees meer
  Contractspartijen en schuldeisers
  Lees meer
  Onderneming in financiële moeilijkheden
  Lees meer
  WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
  Lees meer
  Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
  Lees meer
  De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
  Lees meer
  De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
  Lees meer
  Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
  Lees meer
  Het saneren van schulden (een stappenplan)
  Lees meer
  Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
  Lees meer
  De Startverklaring voor de WHOA
  Lees meer
  Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
  Lees meer
  Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel I: De WHOA-procedure
  Lees meer
  Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
  Lees meer
  Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
  Lees meer
  15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
  Lees meer
  Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
  Lees meer
  Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
  Lees meer
  Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
  Lees meer
  Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
  Lees meer
  Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
  Lees meer
  Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
  Lees meer