Belastingdienst kondigt versoepeling aan bij herstructurering

12 okt 2021

De belastingdienst is een preferente schuldeiser. Dat betekent dat de belastingdienst bij voorrang betaald moet worden (boven andere schuldeisers). In een kamerbrief van 11 oktober 2021 heeft de Staatssecretaris aangekondigd dat de belastingdienst zich in herstructureringstrajecten soepeler zal opstellen en een gelijke positie kan innemen als andere schuldeisers.

Huidige situatie

De belastingdienst heeft ten opzichte van andere schuldeisers een preferente status. Dit onderscheid is vooral van belang als een belastingplichtige niet voldoende middelen heeft om alle schuldeisers te betalen. Zo zal een curator in een faillissement eerst de belastingschuld volledig voldoen voordat hij aan de overige schuldeisers toekomt. Ook bij een herstructurering neemt de belastingdienst een bijzondere positie in. Bij een schuldeisersakkoord hanteert de belastingdienst het uitgangspunt dat hij het dubbele percentage ten opzichte van de andere schuldeisers ontvangen.[1] Zo publiceerde de belastingdienst op 1 juli 2021 nog enkele beleidswijzigingen in een reactie op de WHOA die op 1 januari 2021 in werking is getreden. De WHOA is een gerechtelijk schuldeisersakkoord.

Einde steunmaatregelen?

Het grote deel van het financiële steunpakket aan ondernemers in verband met de coronacrisis is met ingang van 1 oktober 2021 geëindigd. Een groot aantal bedrijven heeft in de afgelopen periode gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uitstel van betaling van de belasting te krijgen. Veel bedrijven kampen daardoor nu met een hoge belastingschulden. Het kabinet kiest er niet voor om belastingschulden kwijt te schelden. Wel constateert het kabinet dat de preferente positie van de belastingdienst de herstructurering bemoeilijkt. Om te voorkomen dat in de kern gezonder bedrijven in de problemen komen als gevolg van de opgebouwde belastingschuld lijken nadere maatregelen wel nodig te zijn.

Belastingdienst als concurrente schuldeiser

In de brief van 11 oktober 2021 staat dat het kabinet de belastingdienst de ruimte geeft om als schuldeiser genoegen te nemen met een lagere opbrengst. Concreet betekent dit dat de belastingdienst zich als concurrente schuldeiser opstelt bij een minnelijk saneringsakkoord. De WHOA staat expliciet genoemd als voorbeeld van zo’n minnelijk saneringsakkoord. Een vereiste hiervoor dat er sprake is van een in de kern gezonde onderneming met een problematische schuldenlast. Een groot nadeel is dat dit versoepelende beleid pas met ingang van 1 augustus 2022 zal gelden. Overigens eindigt deze versoepeling weer per 1 oktober 2023.

Conclusie

De belastingdienst is bij herstructureringstrajecten een belangrijke schakel. De preferente positie maakt het vaak lastig om voldoende steun onder concurrente schuldeisers te krijgen voor een saneringsakkoord. Met de aangekondigde versoepeling wordt dit obstakel weggehaald en zijn de mogelijkheden om succesvol te saneren toegenomen. De versoepeling gaat per 1 augustus 2022 in. Het is echter verstandig om tijdig de opties uiteen te zetten en de vervolgstappen goed voor te bereiden.

Neem vrijblijvend contact met ons op als:

  • U tot sanering van uw schulden wenst over te gaan;
  • Uw onderneming als gevolg van de coronacrisis gebukt gaat onder de fiscale schulden;
  • Uw wordt geconfronteerd met een schuldeisersakkoord?

[1] Artikel 26.3.5 Leidraad Invordering 2008 https://wetten.overheid.nl/BWBR0024096/2021-10-06

 

BG.legal