Faillissementsrecht (curator, schuldenaar en schuldeiser)

Uw klant of leverancier is failliet

Er zullen weinig ondernemers zijn die de afgelopen jaren niet geconfronteerd zijn met een faillissement van één van hun relaties. Of het nu een klant, een leverancier of een debiteur is; een faillissement is vaak erg vervelend en kent in de regel geen winnaars. Wij kunnen echter bekijken of de schade mogelijk beperkt kan blijven. Bijvoorbeeld door het op een juiste wijze overeenkomen van een eigendomsvoorbehoud. Ook kunnen wij de communicatie met een curator voor u uit handen nemen.

U denkt zelf aan het aanvragen van een faillissement

Soms heeft u gestreden voor wat u waard bent, maar heeft u het tij niet kunnen keren. Dan kunnen wij u helpen bij het aanvragen van uw eigen faillissement. Maar ook in dat geval kan er juist ook weer een nieuwe kans ontstaan. Het gaat om de zogenaamde doorstart. Beredeneerd vanuit de faillissementssituatie kan een doorstart ook zeker goed nieuws betekenen voor het personeel, de schuldeisers, leveranciers en andere betrokkenen. Het traject van technisch failliet naar een doorstart is complex, waarbij – mits goed doordacht – een reële tweede kans kan ontstaan. Wij kunnen u door dit traject heen loodsen.

Ook kan het zijn dat u telkens maar niet betaald krijgt van uw debiteur en de maat nu toch echt vol is. Dan kan het aanvragen van het faillissement van uw debiteur een vervolgstap zijn. Dit kan leiden tot betaling op de valreep. Als het tot het faillissement leidt, zal de curator in ieder geval de onderste steen boven moeten krijgen over wat er is gebeurd binnen de onderneming van die debiteur en proberen de schulden van die onderneming terug te betalen.

Herstructurering door WHOA

Met de invoering van de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) zijn de mogelijkheden voor herstructurering toegenomen. Ondernemingen die in zwaar weer verkeren krijgen de mogelijkheid om hun schulden buiten faillissement of surseance van betaling om te herstructureren door een (dwang)akkoord aan te bieden aan (een deel van) de schuldeisers. Door schulden middels een WHOA-traject te saneren kan het bedrijf weer vooruit en wordt een faillissement voorkomen. Ook is het mogelijk een onderneming middels de WHOA gecontroleerd af te wikkelen.

Advocaten van BG.legal kunnen u helpen beoordelen of een WHOA-akkoord zinvol is voor de onderneming waarvan u respectievelijk bestuurder, aandeelhouder of crediteur bent en u hierin bijstaan. Ook bieden wij begeleiding indien uw schuldeisers of aandeelhouders namens u verzoeken om een akkoord aan te bieden.

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten of gestart is? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende onderwerpen:

 • Preventief bekijken hoe u uw onderneming zo goed als mogelijk beschermt tegen eventuele faillissementen (bijv. door eigendomsvoorbehoud);
 • Hulp bij een gefailleerde contractspartij;
 • Aanvragen van het faillissement van uw onderneming of juist van uw schuldenaar;
 • Verhuizing naar de afdeling Bijzonder Beheer door uw bank;
 • Zekerheden (zoals pandrecht of hypotheekrecht);
 • Pauliana (vermogensreconstructie door de curator);
 • Communicatie en onderhandeling met curatoren;
 • Doorstarten vanuit faillissement;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Voorkomen van een faillissement door reorganisaties of schuldeisersakkoord.

Hierbij artikel "Aansprakelijkheidsrisico's accountant voor te late deponering van de jaarrekening."

Gerelateerde artikelen/blogs:

 • Samenloop van bestuurdersaansprakelijkheid 21 februari 2024
 • Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: oplossing voor frauduleuze ontbindingspraktijken 29 september 2023
 • Aansprakelijkheid van feitelijke beleidsbepalers in faillissement 5 mei 2023
 • Wet transparantie turboliquidatie: net zo snel, maar wel transparanter 16 maart 2023
 • Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon 2 maart 2023
 • Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen 17 februari 2023
 • Accountants hebben ook een informatieverplichting naar curatoren! 14 februari 2023
 • Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening 13 december 2022
 • Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid 26 oktober 2022
 • Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd 20 oktober 2022