Appartementsrecht

Wat is het appartementsrecht?

Het appartementsrecht is een aandeel in het eigendomsrecht van een gebouw. De belangrijkste verschillen ten opzichte van eigendom van een huis zijn dat u mede-eigenaar wordt van het gebouw. In dat gebouw bevindt zich het appartement. Dat betekent dat u het uitsluitend gebruiksrecht heeft van een gedeelte van het gebouw, uw appartement. Daarnaast hebt u het recht op medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw volgens de bestemming daarvan.

Een appartementsrecht ontstaat door splitsing van een gebouw als gevolg van een splitsingsakte. Die akte wordt door de notaris opgesteld. Daarin wordt het gebouw verdeeld in een aantal appartementen. Appartementsrechten kunnen volgens de akte van splitsing verschillende bestemmingen hebben. Door die splitsing ontstaat er ook een Vereniging van Eigenaren, een VvE. Om er voor te zorgen dat het beheer en onderhoud van het gebouw goed geregeld wordt heeft de wetgever het lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaren voor alle bewoners verplicht gesteld.

Grotere gebouwen worden vaak onderverdeeld in een zogeheten hoofdsplitsing en ondersplitsing. Denkbaar is bijvoorbeeld, dat een complex dat bestaat uit woonverdiepingen, winkelruimtes en een parkeergarage wordt ondergesplitst in drie Verenigingen van Eigenaren.

De advocaten van BG.legal hebben ruime kennis van en ervaring met het appartementsrecht en kunnen VvE’s en beheerders van VvE’s bijstaan.