Overgang van onderneming

Wat is een overgang van onderneming?

De wettelijke regels omtrent overgang van onderneming hebben tot doel de rechten van werknemers te waarborgen als de onderneming waarin zij werken wordt overgedragen. Daaruit vloeit voort dat de werknemers bij een dergelijke overgang van rechtswege, met in beginsel alle rechten en verplichtingen uit hun arbeidsovereenkomst in dienst komen bij de verkrijgende onderneming. Bovendien wordt deze laatste onderneming ook aansprakelijk voor verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst van voor overgang. Dit geldt niet alleen als een hele onderneming wordt overgedragen, maar ook als een deel van de onderneming wordt overgedragen; tenminste als dit deel kan worden gezien als een economische eenheid. Én er moet  sprake zijn van identiteitsbehoud.

Deze overgang van onderneming kan plaatsvinden, als gevolg van een overeenkomst, een fusie of een splitsing. Uit de rechtspraak is echter gebleken dat het begrip overeenkomst ruim wordt uitgelegd. Hieronder kan zelfs vallen de omstandigheid dat de overheid de subsidie aan een onderneming stopzet, die dan de hiermee gefinancierde specifieke activiteiten moet staken, én vervolgens die subsidie verleent aan een volgende onderneming voor diezelfde specifieke activiteiten. De laatste onderneming loopt dan het risico dat hij niet alleen de subsidie krijgt, maar ook de werknemers van de eerste onderneming die de specifieke activiteiten verrichten.

In de Nederlandse wetgeving is bepaald dat de beschermende werking van de overgang van onderneming bepalingen niet geldt bij een faillissement.  Echter, uit recente rechtspraak van het Europese Hof van Justitie blijkt dat het uitsluiten van deze beschermende werking bij een doorstart uit faillissement, zeker als daar een pre-pack aan is voorafgegaan, niet in lijn is met de Europese Richtlijn op dit punt. Bovendien geldt de ketenregeling wel gewoon bij een doorstart uit faillissement. Wij kunnen u de mogelijkheden schetsen om toch zo veel mogelijk het door u gewenste resultaat te bereiken.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende onderwerpen:

  • de vraag of er in een concreet geval sprake is van overgang van onderneming;
  • identiteitsbehoud, al dan niet arbeidsintensieve sector;
  • de informatieverplichtingen van de overdragende en overnemende werkgever;
  • mogelijkheden tot harmonisatie van arbeidsvoorwaarden;
  • toepasselijkheid cao’s voor en na overname;
  • mogelijkheden tot beëindiging van arbeidsovereenkomsten rondom de overgang van onderneming.

Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking neemt u contact op met één van onze specialisten.

Artikelen: