Wet Normering Topinkomens (WNT)

Wat is Wet Normering Topinkomens (WNT)?

De vanaf 2013 geldende en meermaals gewijzigde WNT heeft grote wijzigingen meegebracht voor de beloning van topfunctionarissen in de publieke en semi publieke sector. Zowel tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst/aanstelling, als ook bij de beëindiging hiervan. De hoogte van de beloning én de vergoeding bij einde van de arbeidsovereenkomst of aanstelling zijn gemaximeerd. Daarbij gelden naast het algemeen bezoldigingsmaximum, andere sectorale normen voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcoöperaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur. Deze maxima zijn bovendien afhankelijk van de omvang van de instelling. Ook moet rekening worden gehouden met de eventuele toepasselijkheid van (verschillend) overgangsrecht.

Voor zowel u als werkgever of u als de topfunctionaris is het raadzaam bij het aangaan van en het beëindigen van een arbeidsovereenkomst/aanstelling, u goed te laten informeren. Mede omdat de hoogte van beloningen en vertrekregelingen van topfunctionarissen in de WNT-sector jaarlijks getoetst worden en publicitair zeer gevoelig liggen. Wij adviseren u graag hierover.

Artikelen: