Vergunningen

Wat zijn vergunningen?

Om een activiteit te kunnen ondernemen is vaak een vergunning van de overheid nodig. De meest bekende vergunning betreft de omgevingsvergunning (bouwvergunning), één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, natuur en milieu. Waar voorheen nog verschillende vergunningen waren vereist, is dat met de komst van de Wabo [Wet algemene bepalingen omgevingsrecht] veranderd in één geïntegreerde vergunning voor verschillende ‘activiteiten’. Ook de ontheffingen en andere toestemmingsvereisten zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning, maar op grond van bijzondere wetten is soms een afzonderlijke vergunning nodig. Wij adviseren overheden, ondernemingen en particulieren over het aanvragen en verlenen van (omgevings)vergunningen. Ook voeren wij regelmatig procedures over (omgevings)vergunningen.

Webinars

Relevante artikelen/blogs

  • Transformatie van kantoren naar woningen 28 mei 2021
  • Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter? 30 oktober 2020