Erfdienstbaarheden

Wat zijn erfdienstbaarheden?

Een erfdienstbaarheid is een last beperking die rust op een perceel of onroerend goed. Bij een erfdienstbaarheid gaat om een dulden of niet te doen ten aanzien van feitelijk gedrag. Dit betekent dat de eigenaar van het ene erf iets moet dulden dat de eigenaar van het andere erf doet.

Het kan ook zo zijn dat de eigenaar van het ene erf iets niet moet doen. De erfdienstbaarheid bestaat dus uit iets dulden of iets niet doen. Daarom wordt een erfdienstbaarheid vaak een ‘beperkt recht’ genoemd.

Er kan in een erfdienstbaarheid veel geregeld worden. Voorbeelden van erfdienstbaarheden zijn bijvoorbeeld het recht van overpad, het dulden van verankeringen van balken, het dulden van balkons die overhangen, het niet hoger bouwen dan twee etages of het dulden van afvoer van water over het erf.

Een erfdienstbaarheid ontstaat door vestiging of door verjaring. De inhoud van een erfdienstbaarheid wordt bepaald door de akte van vestiging en, voor zover in die akte daarover niets is bepaald, door de plaatselijke gewoonte. Een erfdienstbaarheid kan ook ontstaan door verjaring. Wanneer iemand bijvoorbeeld jarenlang zonder problemen gebruik heeft gemaakt van het erf van de buren om overheen te lopen naar de openbare weg, kan het zo zijn dat er een erfdienstbaarheid is ontstaan door verjaring. Het ontstaan van erfdienstbaarheid door verjaring duurt 10 tot 20 jaar, afhankelijk van het aanwezig zijn van goede trouw.

Heeft u een vraag op het gebied van:

  • Erfdienstbaarheden
  • Het ontstaan van erfdienstbaarheden
  • Het vestigen van een erfdienstbaarheid
  • De uitleg van een erfdienstbaarheid
  • Verjaring en erfdienstbaarheden
  • Het recht van overpad
  • Het opheffen van een erfdienstbaarheid

Of wordt u aangesproken door een andere partij? Neem dan contact op met Rutger Boogers.