Uitzendwerk, Detachering en ZZP

Wat is uitzendwerk, Detachtering en ZZP?

Flexibele arbeid neemt een grote vlucht. Niet alleen in de vorm van tijdelijke arbeidsovereenkomsten maar ook via detachering, contracting, payrolling en  uitzend-overeenkomsten.

Van detachering en payrolling is geen wettelijke definitie maar deze arbeidsrelaties hebben meestal een uitzendovereenkomst als basis. Contracting dat de wet ook niet kent is vaak gebaseerd op een aannemingsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht.

De uitzendovereenkomst is een bijzonder vorm van arbeidsovereenkomst waarbij een werknemer de werkzaamheden niet verricht bij de formele werkgever, de uitzendonderneming, maar bij een derde, de inlener, aan wie de werknemer ter beschikking is gesteld.

De driehoeksverhouding van de uitzendovereenkomst wordt beheerst door eigen wettelijke bepalingen die [onder meer] de uitzendkracht beschermen. Te denken valt aan het zogenoemde belemmeringsverbod en de ketenaansprakelijkheid.

Er zijn verder twee cao’s voor uitzendkrachten. In beide cao’s is een driefasesysteem opgenomen. Dit driefasesysteem houdt in dat hoe verder de uitzendkracht in de fase is, des te meer arbeidsrechtelijke bescherming de arbeidskracht heeft.

Op basis van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) geldt een ketenaansprakelijkheid. Hiermee wordt gezorgd dat het detacherings- of payrollbedrijf en de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het aan werknemer verschuldigde loon. Doel van onder meer deze wet is het oneigenlijk gebruik van flexibele vormen van arbeid tegen te gaan.

Het uitbesteden van werkzaamheden aan zelfstandigen (ZZP’ers oftewel zelfstandigen  zonder personeel) heeft weer een andere juridische dynamiek. Met name de problematiek van de fiscale kwalificatie van de bewuste arbeidsrelaties via de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) en daarmee de mogelijke arbeidsrechtelijke gevolgen vormen en bron van vragen en discussies.

U ziet, dit deel van het arbeidsrecht op het gebied van flexibele arbeidsrelaties vereist specifieke kennis en ervaring waarover de advocaten van BG.legal in ruime mate beschikken. Voor sparren, adviseren en zo nodig procederen bent u als uitzendorganisatie,  detacheerder, inlener of ZZP’er, bij ons aan het juiste juridische adres.

Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking neemt u contact op met één van onze specialisten.