Slaafse nabootsing

Komt een product, idee of ander ontwerp niet voor bescherming door het intellectuele eigendomsrecht in aanmerking? Dan komt een beroep op slaafse nabootsing de hoek om kijken. Slaafse nabootsing is als het ware het vangnet voor alle designs die niet door een ander recht worden beschermd. Het is een vorm van de onrechtmatige daad.

Beroep op slaafse nabootsing mogelijk?

Uitgangspunt is dat slaafse nabootsing is toegestaan. Maar van dit uitgangspunt wordt regelmatig afgeweken.

Om een beroep op slaafse nabootsing te kunnen doen moet je een aantal dingen aantonen. Gunstig is dat niet hoeft te worden bewezen dat een product of ontwerp één op één is gekopieerd. Slaafse nabootsing beschermd tegen álle ontwerpen die teveel gelijkenis met elkaar vertonen. Concreet zul je moeten aanvoeren dat:

 1. Het nagebootste product voor verwarring onder het publiek zorgt. Als er een specifiek voorbeeld van gezaaide verwarring kan worden overgelegd is dat absoluut nuttig. Bijvoorbeeld van klanten die de producten met elkaar verward. Dit is bewijs dat er al verwarring is ontstaan.Maar ook de gegronde vrees dat er verwarring kan ontstaan in de toekomst, is voldoende.
 2. Ten tweede moet worden onderbouwd dat de nabootsende partij onvoldoende heeft gedaan om het gevaar voor verwarring te voorkomen. Deze partij had maatregelen moeten nemen. Bijvoorbeeld door op sommige punten af te wijken van het originele ontwerp. Zodat gelijkenis tussen de producten zoveel mogelijk wordt voorkomen.Het gaat hier om de redelijke maatregelen die konden worden genomen. Maatregelen die bijvoorbeeld de bruikbaarheid van een product aantasten hoeven niet te worden genomen.

Als deze punten aan de orde zijn, wordt een ontwerp op onrechtmatige wijze slaafs nagebootst.

Optreden

Een product wordt onrechtmatig slaafs nagebootst. En nu? Hier kun je tegen optreden. In de rechtspraak zijn veel voorbeelden te vinden van procedures die zijn gevoerd over de vraag of producten slaafs zijn nagebootst. Maar niet iedereen zit te wachten op een juridische procedure.

Veelal starten we daarom met het aanschrijven van de partij die een product slaafs nabootst. Tijdens een overleg tussen partijen kan worden gekeken of het nagebootste product bijvoorbeeld kan worden aangepast op bepaalde cruciale punten. Om de gelijkenis weg te nemen. Pas als het overleg geen effect lijkt te hebben kan een procedure worden overwogen.

Branches

Slaafse nabootsing komt veel voor in de volgende branches:

 • Fashion : sieraden, kleding, schoenen en/of accessoires;
 • Design : meubels, inclusief bescherming van een bepaalde stijl.

Lees hier meer over diverse beschermingsmogelijkheden in de Fashion & Design branche .

Heeft u vragen over slaafse nabootsing? Wil u toetsen of uw product of ontwerp slaafs wordt nagebootst? Neem dan contact op met Anique van de Kerkhof via kerkhof@bg.legal

 

Gerelateerde artikelen/blogs:

 • RAINS vs. Zara: geen auteursrecht, wel slaafse nabootsing 15 juli 2020
 • Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept? 30 juli 2019
 • Onze specialisten

  Moos Hovens, jurist
  Frédérique Kuiper

  Contact

   Korting voor model- en merkregistraties - aanvraagperiode 11 tot 31 januari
   Lees meer
   Een merk moet ook daadwerkelijk gebruikt worden
   Lees meer
   Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
   Lees meer
   Algoritme als een Dienst
   Lees meer
   Van wie is het model?
   Lees meer
   Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
   Lees meer
   Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
   Lees meer
   Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
   Lees meer
   Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
   Lees meer
   Stijl of trend: auteursrechtelijke bescherming?
   Lees meer
   Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
   Lees meer
   Wanneer heeft een IT leverancier aan zijn inspanningsverplichting voldaan?
   Lees meer
   Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
   Lees meer
   Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
   Lees meer
   RAINS vs. Zara: geen auteursrecht, wel slaafse nabootsing
   Lees meer
   Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
   Lees meer
   BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
   Lees meer
   Wanneer is er sprake van merkinbreuk?
   Lees meer
   Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier?
   Lees meer
   Software / data overeenkomsten
   Lees meer
   NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
   Lees meer
   Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
   Lees meer
   Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
   Lees meer
   Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software
   Lees meer
   Merkinbreuk door fulfilment diensten
   Lees meer
   Modelrecht op meubels: inbreuk of niet?
   Lees meer
   NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
   Lees meer
   Merken en modellen
   Lees meer
   Domeinnamen
   Lees meer
   Merkinschrijving Balmain faalt
   Lees meer
   Fashion & Design
   Lees meer
   Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
   Lees meer
   Wie heeft recht op de domeinnaam?
   Lees meer
   Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
   Lees meer
   Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
   Lees meer
   Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
   Lees meer
   Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
   Lees meer
   Bescherming winkelinterieur
   Lees meer
   Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
   Lees meer
   Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
   Lees meer
   De taalkundige uitleg van de Earn-Out
   Lees meer
   Handelsregisterwet wordt gewijzigd
   Lees meer
   Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
   Lees meer
   Disfunctioneren van de werknemer; wat moet ik er aan doen?
   Lees meer
   Opzegging arbeidsovereenkomst; werkgever let op uw saeck!
   Lees meer
   Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer
   Lees meer
   Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
   Lees meer
   Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
   Lees meer
   Inbreuk op merken in de beauty branche
   Lees meer
   Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
   Lees meer
   Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
   Lees meer
   Agentuur
   Lees meer
   Concurrentie- en/of relatiebeding
   Lees meer
   IT-recht
   Lees meer
   BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
   Lees meer
   Uitleg begrip operationeel in ICT-aanbesteding
   Lees meer