Slaafse nabootsing

Komt een product, idee of ander ontwerp niet voor bescherming door het intellectuele eigendomsrecht in aanmerking? Dan komt een beroep op slaafse nabootsing de hoek om kijken. Slaafse nabootsing is als het ware het vangnet voor alle designs die niet door een ander recht worden beschermd. Het is een vorm van de onrechtmatige daad.

Beroep op slaafse nabootsing mogelijk?

Uitgangspunt is dat slaafse nabootsing is toegestaan. Maar van dit uitgangspunt wordt regelmatig afgeweken.

Om een beroep op slaafse nabootsing te kunnen doen moet je een aantal dingen aantonen. Gunstig is dat niet hoeft te worden bewezen dat een product of ontwerp één op één is gekopieerd. Slaafse nabootsing beschermd tegen álle ontwerpen die teveel gelijkenis met elkaar vertonen. Concreet zul je moeten aanvoeren dat:

  1. Het nagebootste product voor verwarring onder het publiek zorgt. Als er een specifiek voorbeeld van gezaaide verwarring kan worden overgelegd is dat absoluut nuttig. Bijvoorbeeld van klanten die de producten met elkaar verward. Dit is bewijs dat er al verwarring is ontstaan.Maar ook de gegronde vrees dat er verwarring kan ontstaan in de toekomst, is voldoende.
  2. Ten tweede moet worden onderbouwd dat de nabootsende partij onvoldoende heeft gedaan om het gevaar voor verwarring te voorkomen. Deze partij had maatregelen moeten nemen. Bijvoorbeeld door op sommige punten af te wijken van het originele ontwerp. Zodat gelijkenis tussen de producten zoveel mogelijk wordt voorkomen.

    Het gaat hier om de redelijke maatregelen die konden worden genomen. Maatregelen die bijvoorbeeld de bruikbaarheid van een product aantasten hoeven niet te worden genomen.

Als deze punten aan de orde zijn, wordt een ontwerp op onrechtmatige wijze slaafs nagebootst.

Optreden

Een product wordt onrechtmatig slaafs nagebootst. En nu? Hier kun je tegen optreden. In de rechtspraak zijn veel voorbeelden te vinden van procedures die zijn gevoerd over de vraag of producten slaafs zijn nagebootst. Maar niet iedereen zit te wachten op een juridische procedure.

Veelal starten we daarom met het aanschrijven van de partij die een product slaafs nabootst. Tijdens een overleg tussen partijen kan worden gekeken of het nagebootste product bijvoorbeeld kan worden aangepast op bepaalde cruciale punten. Om de gelijkenis weg te nemen. Pas als het overleg geen effect lijkt te hebben kan een procedure worden overwogen.

Branches

Slaafse nabootsing komt veel voor in de volgende branches:

  • Fashion : sieraden, kleding, schoenen en/of accessoires;
  • Design : meubels, inclusief bescherming van een bepaalde stijl.

Lees hier meer over diverse beschermingsmogelijkheden in de Fashion & Design branche .

Heeft u vragen over slaafse nabootsing? Wil u toetsen of uw product of ontwerp slaafs wordt nagebootst? Neem dan contact op met Anique van de Kerkhof via kerkhof@bg.legal

 

Onze specialisten

Anique van de Kerkhof
NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
Lees meer
Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
Lees meer
Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
Lees meer
Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software
Lees meer
Merkinbreuk door fulfilment diensten
Lees meer
Modelrecht op meubels: inbreuk of niet?
Lees meer
NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
Lees meer
Merken en modellen
Lees meer
Domeinnamen
Lees meer
Merkinschrijving Balmain faalt
Lees meer
Fashion & Design
Lees meer
Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
Lees meer
Wie heeft recht op de domeinnaam?
Lees meer
Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
Lees meer
Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
Lees meer
Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
Lees meer
Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
Lees meer
Bescherming winkelinterieur
Lees meer
Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
Lees meer
Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
Lees meer
De taalkundige uitleg van de Earn-Out
Lees meer
Handelsregisterwet wordt gewijzigd
Lees meer
Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
Lees meer
Disfunctioneren van de werknemer; wat moet ik er aan doen?
Lees meer
Opzegging arbeidsovereenkomst; werkgever let op uw saeck!
Lees meer
Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer
Lees meer
Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
Lees meer
Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
Lees meer
Inbreuk op merken in de beauty branche
Lees meer
Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
Lees meer
Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
Lees meer
Agentuur
Lees meer
Concurrentie- en/of relatiebeding
Lees meer
IT-recht
Lees meer
BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
Lees meer
Uitleg begrip operationeel in ICT-aanbesteding
Lees meer