Arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement/personeelshandboek

Wat is een arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement/personeelshandboek?

Voor iedere werkgever is het sluiten van de juiste en zorgvuldig geformuleerde arbeidsovereenkomst de basis voor een duidelijke samenwerking. Dit voorkomt ook problemen en discussies bij een eventuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij de navolgende vragen:

  • Sluit u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, voor een vaste of variabele arbeidsomvang?
  • Hoe bouwt u flexibiliteit in?
  • Is er een cao van toepassing?
  • Welke (tussentijdse) opzegtermijnen of proeftijd zijn mogelijk, maar ook wenselijk voor u?
  • Denk ook aan bedingen ter bescherming van uw bedrijfsdebiet (concurrentie- en/of relatiebeding en aftroggelbeding) en bedrijfsgeheimen (geheimhoudingsbeding).

Verder kunnen wij een arbeidsreglement/personeelshandboek voor u opstellen of toetsen aan de hand van de laatst geldende wetgeving en/of cao. De afgelopen jaren is er veel veranderd in het arbeidsrecht. In 2015 trad de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking. In 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Per 1 augustus 2022 geldt ook de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Uiteraard adviseren wij ook graag u als werknemer inzake de aan u voorgelegde arbeidsovereenkomst. Zo kan voorkomen worden dat u onnodig instemt met al te bezwarende bedingen.

Artikelen: