Arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement/personeelshandboek

Wat is een arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement/personeelshandboek?

Voor iedere werkgever is het sluiten van de juiste en zorgvuldig geformuleerde arbeidsovereenkomst de basis voor een duidelijke samenwerking. Dit voorkomt ook problemen en discussies bij een eventuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij de navolgende vragen:

  • Sluit u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, voor een vaste of variabele arbeidsomvang?
  • Hoe bouwt u flexibiliteit in?
  • Is er een cao van toepassing?
  • Welke (tussentijdse) opzegtermijnen of proeftijd zijn mogelijk, maar ook wenselijk voor u?
  • Denk ook aan bedingen ter bescherming van uw bedrijfsdebiet (concurrentie- en/of relatiebeding en aftroggelbeding) en bedrijfsgeheimen (geheimhoudingsbeding).

Verder kunnen wij een arbeidsreglement/personeelshandboek voor u opstellen of toetsen aan de hand van de laatst geldende wetgeving en/of cao. Heeft u al alle wijziging en in verband met de WWZ verwerkt? Bovendien staat de inwerkingtreding van de WAB (per 1 januari 2020) voor de deur, met nieuwe wijzigingen.

Uiteraard adviseren wij ook graag u als werknemer inzake de aan u voorgelegde arbeidsovereenkomst. Zo kan voorkomen worden dat u onnodig instemt met al te bezwarende bedingen.

Artikelen: