Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak

22 apr 2022

Het kabinet komt met een tijdelijke subsidieregeling voor zorgmedewerkers die twee jaar na hun covid-besmetting nog steeds klachten ondervinden.

Ziekte door longcovid bij zorgpersoneel

Een gedeelte van de zorgmedewerkers zijn, met name tijdens de eerste coronagolf waar zónder beschermingsmiddelen werd gewerkt, langdurig ziek geworden (longcovid). Er geldt een loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor werkgevers waarbij tenminste 70% van het salaris gedurende 104 weken wordt doorbetaald.

Subsidieregeling

Voor zieke medewerkers is het niet altijd mogelijk om binnen deze 2 jaar weer (volledig) aan de slag te gaan. Het dienstverband kan na 2 jaar ziekte door werkgevers worden beëindigd.

Werkgevers verliezen hiermee waardevolle krachten en werknemers verliezen hun baan. Binnen de zorg, waar het personeelstekort groot is, is dit een onwenselijke situatie.

Werkgevers en werknemers in de zorg hebben zich uitgesproken over deze situatie. Medewerkers die herstellende zijn, willen de mogelijkheid hebben in dienst te blijven. Werkgevers willen de mogelijkheid hebben deze werknemers langer in dienst te houden, zonder onnodige financiële risico’s. Daarvoor is nu een subsidieregeling in de maak.

Subsidieregeling om zieke werknemers langer in dienst te houden

Het kabinet komt met een steunfonds voor zorgmedewerkers die tussen maart 2020 en december 2020 langdurig ziek zijn geworden als gevolg van covid-19. De loondoorbetalingsplicht blijft lopen na het verstrijken van de periode van 104 weken. De subsidie biedt werkgevers een gedeeltelijke vergoeding voor de kosten die gemoeid zijn met herstel en re-integratie.

Werkgevers hebben nu al de mogelijkheid om vrijwillig de loondoorbetalingsplicht te verlengen. Dit kan eenvoudig via een aanvraagformulier van het UWV.

De komst van de tijdelijke subsidieregeling biedt een stimulans voor werkgevers om veelvuldig gebruik te gaan maken van dit bestaande stelsel. De extra loonkosten worden met deze subsidie deels opgevangen door de overheid.

De voorwaarden en ingangsdatum voor deze subsidieregeling zijn nog niet bekend.

Specialist arbeidsrecht in de zorg

Marlies Hol is advocaat arbeidsrecht in ’s-Hertogenbosch en omstreken. Binnen BG.legal maakt zij deel uit van het Zorgteam. Zij ondersteunt diverse zorginstellingen met arbeidskwesties. Neem gerust contact op bij vragen.

Marlies Hol 1