Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?

12 mei 2021

Iedere werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon. Zo kan een medewerker vrij nemen zonder in te leveren of zijn of haar inkomsten. Maar welk ‘loon’ wordt nou eigenlijk doorbetaald? Worden toeslagen voor overuren en onregelmatige werktijden ook doorbetaald? Met name in de zorg is sprake van overuren en onregelmatige werktijden, zoals avond-, nacht- en 24-uursdiensten. Heeft een werknemer recht op doorbetaling van de toeslagen over deze uren bij vakantie of ander verlof? Marlies Hol licht toe.

Loondoorbetaling bij verlof in de zorg

Met name in de zorg wordt op onregelmatige tijden gewerkt. Voor gewerkte uren in avond-, nacht- en 24-uursdiensten ontvangt de zorgmedewerker een toeslag bovenop het ‘kale’ loon. Bij een wisselend rooster verschilt de hoogte van deze toeslagen maandelijks. Als zorgpersoon vrije dagen opneemt, hebben zij recht op loondoorbetaling. Valt onder deze doorbetaling alleen het ‘kale’ loon, of ook doorbetaling van de (gemiddelde) toeslagen? Voor zorgmedewerkers kan de hoogte van deze toeslagen een groot verschil maken in de hoogte van het salaris.

 

 

 

 

 

 

 

Eind 2019 oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat bij zorgmedewerkers die nachtdiensten werken, rekening moet worden gehouden met de onregelmatigheidstoeslag die zij ontvangen. Deze uitspraak volgt na een zaak die bij het Hof van Justitie van de Europese Unie diende.  De essentie van deze zaak is dat het ‘vakantieloon’ in beginsel overeen dient te komen met het gebruikelijke arbeidsloon. Het hof is van oordeel dat toeslagen deel uitmaken van het gebruikelijke loon. Vooral als de toeslagen structureel zijn. Het maken van overuren of het werken van onregelmatige tijden doet de werknemer namelijk altijd in opdracht van de werkgever. Volgens het hof moeten dus alle looncomponenten bij verlof worden doorbetaald.

Werkgevers in de zorg en andere sectoren met onregelmatigheidsdiensten moeten goed nagaan welk loon bij verlof moet worden doorbetaald. Zo voorkomt u een loonvordering met bijkomende kosten achteraf.

Arbeidsrecht in de zorg

Binnen onze sectie arbeidsrecht hebben Marlies Hol en Rik Wevers zich speciaal verdiept in arbeidsrecht in de zorg- en welzijnsfactor. Voor alle arbeidsrechtelijke aspecten kunt u contact met hen opnemen.

Marlies HolRik Wevers