Goederenrecht

Wat is goederenrecht?

Het goederenrecht regelt de rechten die verbonden zijn aan zaken en vermogensrechten. Het gaat over de rechtsverhouding tussen mensen en goederen. Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten samen.

Deze rechten zijn in te roepen tegen iedereen. Daarover hoeven geen afspraken over te worden gemaakt. Dat is anders in het verbintenissenrecht. Daar gelden rechten alleen gelden tussen partijen. Bijvoorbeeld bij een overeenkomst of onrechtmatige daad. Met andere woorden: goederenrechtelijke vermogensrechten zijn absoluut en gelden tegenover iedereen.

In het Burgerlijk Wetboek is geregeld wat goederen zijn. Dat zijn alle zaken en vermogensrechten. Zaken zijn stoffelijke dingen die je vast kunt houden, bijvoorbeeld een tafel of een stoel. Vermogensrechten kun je niet vast pakken, maar je kunt ze wel op geld kunt waarderen, bijvoorbeeld octrooirechten of een banksaldo.

Van een zaak ben je eigenaar, van een vermogensrecht ben je rechthebbende.

Onderwerpen die behoren tot het goederenrecht zijn onder andere:

 • Eigendom;
 • Registergoederen;
 • Verkrijging en verlies;
 • Erfdienstbaarheid;
 • Vruchtgebruik;
 • Gemeenschap;
 • Derdenwerking;
 • Bezit;
 • Houderschap;
 • Overdracht;
 • Beperkte rechten;
 • Pandrecht;
 • Hypotheekrecht;
 • Levering;
 • Verhaalsrecht.

Onze specialisten

Marc Heuvelmans
Dirk School
Rutger Boogers