Concurrentie- en/of relatiebeding

Wat is een concurrentie- en/of relatiebeding?

Er wordt veel geprocedeerd over de al dan niet instandhouding van een concurrentiebeding en relatiebeding. De discussie beperkt zich dan vaak niet tot de inhoudelijke vraag of er daadwerkelijk sprake is of kan zijn van concurrentie of overtreding van een relatiebeding. Veelal wordt ook de rechtsgeldigheid van het beding ter discussie gesteld. Dit vanwege de formulering, de omvang of bijvoorbeeld de aard van de arbeidsovereenkomst.

De belangen van u als werkgever bij het in stand kunnen houden van een dergelijk bedingen zijn groot; het tegengaan van oneerlijke concurrentie en bescherming van het opgebouwde bedrijfsdebiet.

Daarentegen heeft ook u als voormalig werknemer vaak een groot belang  snel weer in dezelfde branche werkzaam te kunnen zijn;  zeker als daar uw specifieke specialistische kennis en ervaring ligt. Te meer, als het initiatief tot de beëindiging bij uw ex-werkgever lag.

Het is daarom voor u als werkgever zaak om advies in te winnen bij het opstellen van een concurrentie- en/of relatiebeding. Zeker indien u een dergelijk beding wilt opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Immers, sinds de WWZ is het in beginsel niet meer mogelijk om rechtsgeldig dergelijke bedingen over een te komen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit tenzij u in dit bepaalde tijd contract een specifiek op de functie toegesneden beding op kunt nemen, waar de specifieke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen uit blijken die u als werkgever heeft voor deze bezwarende bedingen. Aan de motivering hiervan worden zeer strenge eisen gesteld.

Voor de werknemer is het van belang om niet lichtvaardig een al te bezwarend beding te ondertekenen en u zo nodig (op de achtergrond) bij te laten staan bij de onderhandeling daaromtrent.

Mocht het toch tot een geschil (dreigen te) komen, dan staan we u graag bij om dit op te lossen.

Gerelateerde artikelen/blogs:

  • Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,- 23 april 2021
  • I. Reflexwerking nieuw [WWZ] recht op concurrentiebeding naar “oud” recht 25 oktober 2015