Ondernemingsrecht

Wat is ondernemingsrecht?

Als ondernemer heeft u geen tijd voor juridische kwesties. Ons team Ondernemingsrecht kan u begeleiden, adviseren en ontzorgen op praktisch alle gebieden van het ondernemingsrecht. Voor kleine of grote ondernemers. Van ZZP-er tot multinational. Lokaal of grensoverschrijdend. Wij zorgen ervoor dat u zich kunt richten op uw eigen business, dan richten wij ons op uw juridische business. Dat kan als uw huisadvocaat, maar ook als klankbord voor uw eigen juridische afdeling. Wij zijn ook altijd benieuwd naar uw visie op een samenwerking.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende onderwerpen:

 • Ondernemingsvormen zoals de B.V., N.V., de V.O.F., de commanditaire vennootschap of de maatschap;
 • Algemene voorwaarden;
 • Herstructurering en reorganisatie, eventueel in samenspraak met één van onze arbeidsrecht specialisten;
 • Samenwerkingsovereenkomsten;
 • Aandeelhoudersovereenkomsten;
 • Directiereglement en managementovereenkomst;
 • Maatwerk ten aanzien van uw statuten en reglementen;
 • Advisering op het gebied van medezeggenschap, OR of Raad van Commissarissen;
 • Fusies en overnames;
 • Participaties;
 • Juridische splitsing;
 • Mededinging en aanbesteding;
 • Procederen (rechtbank of arbitrage) of juist schikkingsonderhandelingen of mediation;
 • Enquêterecht/Ondernemingskamer;
 • Internationale contracten en/of conflicten.

Vaak wordt pas aan een advocaat gedacht als het geschil al is ontstaan. Sterker nog, als er al tevergeefs is geprobeerd het zelf op te lossen. Wij geloven ook in het voorkomen van problemen. Daarom zijn wij graag uw allround gesprekspartner, gedurende het gehele traject. Met een kort advies zijn tijd- en kostenverslindende problemen soms eenvoudig te voorkomen. Schroom dus niet om ook preventief gebruik te maken van onze kennis en kunde. In de 45 jaar dat ons kantoor bestaat, kunt u ervan uitgaan dat we uw vraag of probleem al vaker voorgelegd hebben gekregen.

Brochures

In onze brochures leest u meer over verschillende onderwerpen waarmee ondernemers te maken (kunnen) krijgen. Download ze hier.

Webinars

Gerelateerde artikelen/blogs

 • Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register 24 november 2022
 • Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding 22 november 2022
 • Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven 15 november 2022
 • Geschillen tussen aandeelhouders 9 november 2022
 • Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd 20 oktober 2022
 • Goederenrechtelijk cessieverbod leidt ook tot onverpandbaarheid vordering 12 oktober 2022
 • Een bonus in de liquidatiefase, een hellend vlak! 29 september 2022
 • Misbruik van procesrecht: verliezer betaalt tonnen aan advocaatkosten 6 september 2022
 • Bijzondere overeenkomsten 18 augustus 2022
 • Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen 19 juli 2022
 • De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen 11 juli 2022
 • Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement? 6 juli 2022
 • Schending van deponeringsplicht is economisch delict 7 juni 2022
 • Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie 3 mei 2022
 • De pre-pack, terug van weggeweest? 29 april 2022
 • Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst 29 april 2022
 • NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar! 26 april 2022
 • De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort 20 april 2022
 • Wraking van de rechter 8 maart 2022
 • Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht 9 februari 2022
 • Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen 2 februari 2022
 • Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming 13 september 2021
 • Stichting- of vereniging bestuurder pas op! 29 juni 2021
 • Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen? 1 juni 2021
 • Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten? 6 mei 2021
 • Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden? 23 maart 2021
 • Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden? 22 februari 2021
 • Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder? 9 februari 2021
 • Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen? 5 februari 2021
 • Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen 22 december 2020
 • Is een schoonzoon te vertrouwen? 18 augustus 2020
 • Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV 17 augustus 2020
 • Onze specialisten

  Kim Albert
  Marc Heuvelmans
  Daan Schalken
  Dirk School
  Lisan Vermeer
  Tom Oerlemans
  Remco de Jong
  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
  Lees meer
  Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
  Lees meer
  Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven
  Lees meer
  Geschillen tussen aandeelhouders
  Lees meer
  Webinars
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Goederenrechtelijk cessieverbod leidt ook tot onverpandbaarheid vordering
  Lees meer
  Schuldenscan
  Lees meer
  Een bonus in de liquidatiefase, een hellend vlak!
  Lees meer
  Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur
  Lees meer
  Misbruik van procesrecht: verliezer betaalt tonnen aan advocaatkosten
  Lees meer
  Overnames
  Lees meer
  Economische Eigendom, hoe werkt dat?
  Lees meer
  Bijzondere overeenkomsten
  Lees meer
  Aandeelhoudersovereenkomst
  Lees meer
  Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  BG.legal begeleidt succesvolle overname Tribal Agency
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Wanneer is een titel een executoriale titel?
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden B2B
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort
  Lees meer
  De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?
  Lees meer
  Wraking van de rechter
  Lees meer
  Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht
  Lees meer
  Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen
  Lees meer
  De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd
  Lees meer
  Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
  Lees meer
  De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers
  Lees meer
  Kapper
  Lees meer
  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Stichting- of vereniging bestuurder pas op!
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
  Lees meer
  Betekeningsperikelen
  Lees meer
  Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
  Lees meer
  Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
  Lees meer
  Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
  Lees meer
  Conformiteit van een woning
  Lees meer
  Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
  Lees meer
  Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
  Lees meer
  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
  Lees meer
  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
  Lees meer
  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Tijdverloop in een civiel geschil
  Lees meer
  Is een schoonzoon te vertrouwen?
  Lees meer
  Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
  Lees meer
  De zorg voor een particuliere borg
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  De EU Betekeningsverordening aangepast
  Lees meer
  De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
  Lees meer
  Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
  Lees meer
  Dynamische haviltex of dwaling
  Lees meer
  Ontbinding van een overeenkomst
  Lees meer
  Incoterms 2020
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
  Lees meer
  Verdrag van Singapore
  Lees meer
  Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
  Lees meer
  Matiging van contractuele boete
  Lees meer
  Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
  Lees meer
  Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  De taalkundige uitleg van de Earn-Out
  Lees meer
  Handelsregisterwet wordt gewijzigd
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
  Lees meer