Fusies

Wat zijn fusies?

Bij een fusie van twee bedrijven (B.V.’s) gaan deze in elkaar op en ontstaat er één nieuwe B.V. Een juridische fusie kan veel voordelen hebben, maar is een complex traject. Voor een geslaagde fusie is het essentieel dat een specialist met u meekijkt. De wet schrijft allerlei verplichtingen en termijnen voor. Als die niet strikt worden nagekomen, kan dat betekenen dat u het beoogde doel bij een fusie niet bereikt.

Door onze ruime ervaring op fusie- en overnamegebied, kunnen wij het gehele traject voor u begeleiden. Is de fusie voor uw situatie het geschikte instrument? Dan vertellen wij u stapsgewijs wat u moet doen en wat wij nodig hebben om het traject geheel en succesvol te doorlopen, in samenspraak met de benodigde notaris.

Fusies en overnames

Het kopen of verkopen van een onderneming is vaak een omvangrijk proces dat verschillende facetten kent. Wij begeleiden dergelijke processen regelmatig, zowel voor kopers als verkopers. Daarbij kunnen we u van het begin tot het einde adviseren, van de geheimhoudingsovereenkomst (NDA) en intentieovereenkomst (LOI) tot de notariële levering van de aandelen. Onze juridische advisering doen wij vaak in goede harmonie met andere adviseurs zoals accountants, waarderingsdeskundigen, fiscalisten en bankiers. Met meer dan 20 jaar ervaring in de fusie- en overnamepraktijk kunnen onze specialisten u helpen met, onder andere, de volgende onderwerpen:

  • Geheimhoudingsovereenkomst (NDA);
  • Intentieovereenkomst (LOI, MOU of term sheet);
  • Due diligence onderzoek;
  • Opstellen van de transactiedocumentatie;
  • Koopovereenkomst (SPA);
  • Aandeelhoudersovereenkomst (SHA);
  • Het voeren van onderhandelingen met de koper/verkoper.

Referenties en ervaringen

Natuurlijk kunnen wij veel vertellen over onze dienstverlening, maar beter kan dat komen uit de monden van onze cliënten of andere adviseurs voor of met wie we hebben gewerkt bij de verkoop of aankoop van een [deel van een] onderneming: