Bestuurdersaansprakelijkheid

Introductie

In Nederland kun je onder andere een onderneming drijven in een eenmanszaak, vennootschap onder firma of besloten vennootschap. Ondernemen met een eenmanszaak of vennootschap onder firma kan fiscaal aantrekkelijk zijn, maar kent ook nadelen. De eigenaar van een eenmanszaak is bijvoorbeeld in privé aansprakelijk voor de schulden van zijn onderneming. Schuldeisers kunnen zich dan verhalen op het privévermogen van de ondernemer. Dit uitgangspunt geldt ook voor ondernemers die hun onderneming drijven in een vennootschap onder firma.

Dit aansprakelijkheidsrisico geldt in beginsel niet voor ondernemers die hun onderneming drijven in een besloten vennootschap (‘BV’). Toch wordt het risico op privé aansprakelijkheid niet helemaal uitgesloten door de onderneming in een BV te drijven. Als er fouten worden gemaakt, kan de bestuurder onder omstandigheden in privé aansprakelijk worden gehouden.

Grondslagen voor bestuurdersaansprakelijkheid

De drempel van bestuurdersaansprakelijkheid ligt in Nederland echter vrij hoog. Ondernemers moeten risico’s durven te nemen en mogen fouten maken. Fouten maken is immers menselijk. Een gemaakte keuze die – achteraf bezien – verkeerd blijkt uit te pakken leidt dus niet per definitie tot aansprakelijkheid van de bestuurder.

Wanneer is een bestuurder wel aansprakelijk met zijn privé vermogen? Er zijn een aantal juridische grondslagen waarop je als bestuurder aansprakelijk kunt worden gehouden. Daarbij wordt zogenaamde interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid onderscheiden.

Wanneer wordt gesproken over interne aansprakelijkheid, wordt bedoeld de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van de onderneming (waarvan hij bestuurder is). Wanneer wordt gesproken over externe aansprakelijkheid, wordt bedoeld de aansprakelijkheid van de directeur ten opzichte van schuldeisers van de onderneming. Daarnaast bestaat nog een bijzondere aansprakelijkheidsgrondslag in faillissement. Op deze grondslag kan uitsluitend een curator een beroep doen. De verschillende grondslagen worden hierna kort toegelicht:

Afsluiting

Ondernemers moeten vaak (moeilijke) beslissingen nemen over de voortgang van hun bedrijf, waarvan zij de gevolgen misschien niet helemaal overzien. Hoe ga je als bestuurder daarmee om en hoe voorkom je dat je op een later moment aansprakelijk wordt gesteld voor de gevolgen van een bepaalde handeling? Twijfel je over een bepaalde beslissing of wil je van gedachten wisselen over de toekomst van uw bedrijf, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten op het gebied van ondernemings- en insolventierecht.

Meer weten over dit onderwerp?

Download hier onze informatiebrochure Bestuurdersaansprakelijkheid en Faillissement.