Cybersecurity checks

Het kan ons allemaal overkomen...

Het beveiligen van data van uw bedrijf is nog nooit zo belangrijk geweest. Op de eerste plaats loopt u vrijwel altijd het risico dat kwaadwillende personen een hack uitvoeren en zo uw data bemachtigen, aanpassen, verwijderen en/of versleutelen al dan niet voor een tegenprestatie. Daarnaast dient u er ook rekening mee te houden dat u uw data niet alleen dient te beschermen voor personen van buiten uw organisatie, maar ook daarbinnen. Niet alle verlies van data komt per slot van rekening door kwade bedoelingen, maar kan even zo eenvoudig gebeuren door onbewust handelen van een medewerker of een dienstverlener waarmee u een overeenkomst hebt gesloten.

Het is dus belangrijk om aandacht te schenken aan het beveiligen van uw data en alle aspecten die hierbij komen kijken. Hiervoor zijn verschillende invalshoeken, waarbij BG.legal u kan helpen op het gebied van het juridisch perspectief. Daarnaast hebben wij advocaten en juristen in ons team die ook veel van software en IT omgevingen weten en daarmee in staat zijn om, samen met partners van ons kantoor, u te helpen in het weerbaarder maken van uw organisatie tegen verlies van data.

De gevolgen van data verlies zijn vaak op voorhand lastig in te schatten, maar een aantal gevolgen zijn bijna altijd aan de orde. Het verlies van data heeft vaak impact op de dagelijkse activiteiten, aangezien er noodzakelijkerwijs aandacht geschonken moet worden aan het incident met als gevolg dat dit niet kan worden besteed aan andere bedrijfsactiviteiten. Mogelijk loopt u daardoor omzet mis, maar het kan ook betekenen dat er schade ontstaat, zoals reputatieschade waardoor het lastiger kan worden om nieuwe relaties aan te gaan of dat bestaande relaties zelfs hun overeenkomst mogen opzeggen. Daarnaast bestaat er nog de mogelijkheid tot schade geleden door derden welke u aansprakelijk stellen, denk hierbij aan data verlies van persoonsgegevens.

Op basis van onze ervaring met beveiligingsincidenten en het voorkomen ervan hebben wij daarom een aantal stappen ontwikkeld die u kunnen helpen bij het weerbaarder maken van uw organisatie in relatie tot cybersecurity incidenten. Daarnaast kunnen wij controleren of u zich juridisch goed en adequaat heeft voorbereid op een cyber incident en de (juridische) gevolgen daarvan.

Wat houdt het in?

  • Preventie: we gaan samen met u om tafel om te kijken naar uw behoeften en/of wensen op het gebied van cybersecurity. We kijken naar de belangen van uw bedrijf/sector en welke wet- & regelgeving relevant is. Daarbij richten we ons op hoe de zaken er op dat moment voor staan en brengen daarmee de voor uw organisatie relevante risico’s in kaart. Dit houdt in dat we beoordelen welke risico’s er bestaan in overeenkomsten die u heeft gesloten met andere partijen, zoals bijvoorbeeld IT dienstverleners. Daarnaast kijken we naar de verzekerbaarheid van de verscheidene risico’s en in hoeverre een eventuele verzekering die u reeds heeft afgesloten daarin voorziet. Dit leidt tot een rapport met aanbevelingen van zowel technische als organisatorische maatregelen waarbij in kaart is gebracht wat er binnen uw organisatie goed gaat, daar waar aandacht aan besteed kan worden op basis van onze aanbevelingen maar die niet per direct noodzakelijk zijn, en welke onderwerpen absoluut op korte termijn aandacht behoeven omwille van uw cyberweerbaarheid.
    - Voor een eenmalige preventie scan betaalt u de eerste keer slechts € 650,- (ex btw).
  • Incident respons: mocht het onverhoopt toch fout gaan, dan staan wij voor u klaar om de juridische gevolgen in kaart te brengen en - waar mogelijk - de schade te beperken. Wij bieden ondersteuning bij het corresponderen met degene die uw omgeving hebben gehackt of losgeld vragen. Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij het, zo nodig, informeren van opdrachtgevers/anderen en maken wij een begeleiden wij u bij het doen van een melding van het incident bij de relevante toezichthoudende autoriteiten/betrokkene(n), indien dit verplicht is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).
    - De kosten van ondersteuning bij incident respons worden geschat op basis van een intakegesprek en worden gefactureerd tegen de werkelijk gemaakte uren.
  • Nazorg: de gevolgen van verlies van data zijn niet van de ene op de andere dag opgelost. Uw data kan bijvoorbeeld beschadigd of verloren zijn gegaan ten gevolge van een hack. Wij kunnen met u meekijken naar de oorzaak van het incident, welke technische en organisatorische maatregelen dit probleem in de toekomst zouden kunnen voorkomen en wie mogelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die daardoor is ontstaan. Indien uw onderneming aansprakelijk wordt gesteld door opdrachtgevers/derden, dan kunnen wij u ook begeleiden bij het reageren op die (schade)claims.
    - De kosten van ondersteuning bij de nazorg worden geschat op basis van een intakegesprek en worden gefactureerd tegen de werkelijk gemaakte uren.

Indien u behoefte heeft aan meer integrale samenwerking op het gebied van cybersecurity kijkt u dan eens naar onze Cybersecurity as a Service (CSaaS) dienstverlening.

Bekijk hier de folder cybersecurity check.

Wanneer u vragen heeft op het gebied van cybersecurity kunt u altijd vrijblijvend contact met onze specialist Frederick Droppert of vul het onderstaande formulier in en dan nemen wij contact met u op.

Frederick Droppert nieuw 1

Onze specialisten

Jos van der Wijst
Stan Elsendoorn
Mustafa Kahya
Robin Verhoef
Frederick Droppert
Britt van den Branden
Hub Dohmen
Yvonne Vetjens
Werk aan de winkel voor auteursrechthebbenden – de rechter wil meer bewijs zien
Lees meer
Laat je creativiteit niet onbenut gaan met het BG.legal Marketinghulplijn abonnement!
Lees meer
Het belang van intellectuele eigendomsrechten voor start-ups: bescherming en groei
Lees meer
Architecten, let op je (auteurs)rechten!
Lees meer
Wat zijn de regels voor duurzaamheidsclaims in reclame?
Lees meer
Bescherm softwareontwikkeling met solide overeenkomsten
Lees meer
Geen merkinbreuk door gebruik als metatag
Lees meer
Niet altijd recht op schadevergoeding bij schending van de AVG
Lees meer
Gepseudonimiseerde en geanonimiseerde gegevens
Lees meer
Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz): Wat regelt de wet?
Lees meer
Fake facturen
Lees meer
Eigendom op data
Lees meer
Nieuwe regelgeving voor producenten in de textielsector in Nederland
Lees meer
26 april: World Intellectual Property Day
Lees meer
Architectenrecht: Juridische hulp voor de architect
Lees meer
BG.legal team is geselecteerd als eerste reserve voor Grand Challenge AI
Lees meer
Samen een creatief werk gemaakt? Dan zijn afspraken over auteursrecht belangrijk!
Lees meer
Modellenrecht
Lees meer
Merken
Lees meer
Projecten
Lees meer
Nike vecht het merk ‘MAX 1’ van Mavic aan
Lees meer
Bescherming van slogans
Lees meer
AI, kunst & auteursrecht
Lees meer
AIVD publiceert principes voor veilige ontwikkeling van AI-systemen
Lees meer
Bank mag onbewerkte persoonsgegevens bewaren
Lees meer
Merkinbreuk en misleidende/ongeoorloofde reclame
Lees meer
Picnic schendt portretrecht van (ex-)werknemer
Lees meer
AI, kunst en auteursrecht
Lees meer
Een geluidsfragment als merk registreren: kan dat?
Lees meer
De auteursrechtelijke implicaties van ChatGPT
Lees meer
Kortingsactie merk- en modelregistratie 2023
Lees meer
Tegenslag voor Rolex
Lees meer
Auteursrecht vergoeding verschuldigd voor afspelen muziek in zorglocatie
Lees meer
Een kwestie over schoenen: namaak Louboutin advertenties op Amazon
Lees meer
Een portret als merk
Lees meer
De Nederlandse rechter onbevoegd in geschil over reisdagboek
Lees meer
Nieuwe compromistekst van AI Act (AI-verordening) maakt IAMA verplicht voor high-risk toepassingen
Lees meer
De komst van de hernieuwde Nederlandse Corporate Governance Code
Lees meer
Auteursrechtinbreuk, schadevergoeding en proceskosten
Lees meer
Algoritmeregister van de Nederlandse overheid
Lees meer
AI compliance check
Lees meer
Onderzoek naar gebruik algoritmes door overheden
Lees meer
Werknemer die datasets heeft gedownload kon op staande voet worden ontslagen
Lees meer
Moet Mollie informatie over algoritme verstrekken?
Lees meer
Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van AI: ChatGPT
Lees meer
Nietigverklaring van een merk
Lees meer
Doelbinding bij tests en het herstellen van fouten
Lees meer
Wanneer mag je software decompileren?
Lees meer
Raad van de Europese Unie stemt in met tekst van AI Act (AI-verordening)
Lees meer
Startdatum van Unified Patent Court (UPC) verzet
Lees meer
De intocht van sinterklaas en het auteursrecht
Lees meer
SaaS-Overeenkomst
Lees meer
Nederland stemt in met tekst voorstel AI Act (AI verordening)
Lees meer
Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
Lees meer
Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
Lees meer
De uitwerking van een concept kan worden beschermd
Lees meer
Gebruik van overeenstemmende domeinnaam
Lees meer
De bescherming van kleurmerken en het relevante publiek
Lees meer
Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
Lees meer
President Biden ondertekent executive order over gegevensuitwisseling tussen de EU en VS
Lees meer
Denkt u na over internationaal ondernemen?
Lees meer
Product design als merk, eerder uitzondering dan regel
Lees meer
AI Aansprakelijkheid richtlijn
Lees meer
ACM: Misleidende duurzaamheidsclaims van Decathlon & H&M
Lees meer
Recht op inzage in een medisch advies van een beoordelend arts na een aansprakelijkheidsclaim?
Lees meer
Doorverkoop van Formule 1-tickets wordt niet verboden
Lees meer
Concurrentie op Bol.com: EAN-nummers en merkinbreuken
Lees meer
Gebruik van TM, ® en © tekens
Lees meer
De overwinningspose als merk
Lees meer
Vijf tips voor het sluiten van SaaS-Overeenkomsten
Lees meer
Aangepast voorstel AI Verordening
Lees meer
Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?
Lees meer
Alles over detachering en uitlenen van zelfstandigen (zzp’ers) en opdrachtnemers
Lees meer
Wat is trademark squatting?
Lees meer
Alles over detachering en uitlenen van werknemers
Lees meer
Handelsnaamgeschillen: Kunnen we het nog volgen?
Lees meer
Digitale nieuwsbrieven en privacy: wat kan wel en niet?
Lees meer
ABRvS stelt AP in het ongelijk: boete VoetbalTV van tafel
Lees meer
Oorsprongsbenamingen op producten voor derde landen ook verboden
Lees meer
Merkhouder aansprakelijk voor schade ook wanneer hij niet betrokken is bij productie van het product
Lees meer
Gemeenschappelijk auteursrecht op software, wie heeft aanspraak op welk deel?
Lees meer
Maakt de handelsnaam Mr. Jobs inbreuk op de handelsnaam Mister Jobs?
Lees meer
SAVE THE DATES
Lees meer
DUO lanceert synthetische dataset
Lees meer
Nietigverklaring modelaanvraag, wat nu?
Lees meer
Het belang van merkbewaking
Lees meer
Het belang van een merkonderzoek
Lees meer
Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA)
Lees meer
AI Risk Assessment
Lees meer
Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes
Lees meer
Ingrijpende wijziging regels voor distributieovereenkomsten per 1 juni 2022
Lees meer
Geen auteursrechtelijke bescherming op ontwerp
Lees meer
Zorg om inzet AI in de zorg
Lees meer
Zijn beschrijvende handelsnamen beschermd?
Lees meer
Handelsnaam niet beschermd
Lees meer
De AI Act (AI verordening) en medische apparaten: een moeilijke relatie
Lees meer
Wat is het verschil tussen een merk en een handelsnaam?
Lees meer
Is mijn gekozen bedrijfsnaam beschikbaar?
Lees meer
Merkbewaking
Lees meer
Uitgebreid Merkonderzoek
Lees meer
Modelregistratie
Lees meer
Merkregistratie
Lees meer
Moet ik mijn bedrijfsnaam vastleggen?
Lees meer
Afwijkende prijzen in Google Shopping: is dat misleidende reclame?
Lees meer
Boete voor Italiaanse Deliveroo vanwege slechte gegevensbescherming
Lees meer
BG.legal Marketing Brainstormsessies
Lees meer
BG.legal Marketinghulplijn
Lees meer
Cybersecurity as a Service (CaaS)
Lees meer
AVG-compliance check
Lees meer
Belang van een modelregistratie
Lees meer
AVG-startpakket
Lees meer
Strengere regels voor invloedrijke influencers
Lees meer
De strijd om de beschrijvende handelsnamen: Trainingskampen.nl en Trainingskamp.nl
Lees meer
Rechter roept dance-programmering van Q-music halt toe: hoe zit het?
Lees meer
Modelrecht op friet
Lees meer
Nederlandse woningcorporaties getroffen door datalek
Lees meer
Advocaat Jos van der Wijst over Mensgerichte AI
Lees meer
Bescherming merken in de virtuele wereld
Lees meer
EU en VS bereiken principeakkoord over het uitwisselen van data
Lees meer
Foto's van gezichten verzamelen
Lees meer
Wanneer is een ICT-leverancier verantwoordelijk voor adequate back-ups?
Lees meer
Student-stagiair(e) IE/IT/Privacy
Lees meer
AI regulatory sandboxes en data
Lees meer
Is de vormgeving van een website auteursrechtelijk beschermd?
Lees meer
Juridische aspecten van Artificial Intelligence
Lees meer
Europese Commissie komt met voorstel nieuwe dataregels
Lees meer
Korting advocaatkosten voor MKB-ondernemers bij juridisch advies in 2022
Lees meer
Gebruik Google Analytics mogelijk in strijd met de AVG
Lees meer
European Data Protection Day: wat te doen bij een datalek?
Lees meer
Wie heeft auteursrecht op software/vormgeving app/website?
Lees meer
Champagne en het intellectueel eigendomsrecht
Lees meer
AI: Toezicht en Toolbox
Lees meer
Wie is aansprakelijk voor de schade na een ransomware-aanval?
Lees meer
Cybersecurity en datalekken
Lees meer
Silhouet sinterklaas: auteursrechtinbreuk met inpakpapier
Lees meer
Financiële tegemoetkoming voor Juridisch advies
Lees meer
(Senior) Medewerker IE/IT/Privacy
Lees meer
Keuzes bij cloud services
Lees meer
Er zijn al regels voor AI toepassingen
Lees meer
Restvoorraad bij einde distributieovereenkomst
Lees meer
Model moet nieuw zijn bij aanvraag modelregistratie
Lees meer
Inbreuk beschrijvende handelsnaam tóch mogelijk
Lees meer
Fake factuur na een merk- of modelregistratie, pas op!
Lees meer
Legal AIR
Lees meer
Het decoderen van producten kan onrechtmatig zijn
Lees meer
Wanneer een schadevergoeding na een datalek?
Lees meer
Uber-chauffeurs nu ook werknemers
Lees meer
Merken op verzenddozen: mag dat wel?
Lees meer
Kortingsperiode op merk- en modelregistraties verlengd
Lees meer
Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
Lees meer
Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
Lees meer
Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
Lees meer
Wie is aansprakelijk bij een ransomaanval?
Lees meer
Paralympier aangereden door zelfrijdende bus
Lees meer
Wapenen tegen copycats? Registreer je merk!
Lees meer
Recept en foto’s gekopieerd door Sonja Bakker: plagiaat of auteursrechtinbreuk?
Lees meer
Inwerkingtreding van EU Open Data richtlijn
Lees meer
Risico check voor AI toepassingen
Lees meer
AI-systeem als uitvinder?
Lees meer
Een AI-systeem als baas?
Lees meer
IE in de holding
Lees meer
Ook het verwerken van voertuigdata is begrensd
Lees meer
Online oplichting en zakelijke identiteitsfraude: wat te doen?
Lees meer
Succesvol webinar Fashion & Law deel 2
Lees meer
Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden?
Lees meer
EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
Lees meer
Belangrijke wijzigingen auteursrecht: makers en exploitanten
Lees meer
Jouw eigen gezicht als merkregistratie: kan dat?
Lees meer
De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
Lees meer
Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
Lees meer
Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
Lees meer
Er is ruimte voor onderhandeling bij Arbitvoorwaarden
Lees meer
Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
Lees meer
Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
Lees meer
Software as a Service: grip op data
Lees meer
Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
Lees meer
Nieuwe Europese regels voor artificial intelligence
Lees meer
Successful webinar NDA, secrecy and cooperation
Lees meer
Het delen van data en vertrouwelijkheid
Lees meer
Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
Lees meer
Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
Lees meer
Reclame maken voor corona zelftesten
Lees meer
Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
Lees meer
Het gebruik van (framed) hyperlinks vs. het auteursrecht
Lees meer
Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
Lees meer
Succesvol webinar beschermingsmogelijkheden van AI
Lees meer
Exclusiviteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst
Lees meer
Succesvol webinar Fashion & Law deel 1
Lees meer
Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
Lees meer
SyRI wetgeving in strijd met EVRM
Lees meer
Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
Lees meer
Succesvol webinar AI in de Zorg
Lees meer
Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
Lees meer
Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking
Lees meer
Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
Lees meer
Merkonderzoek: Hoe voorkom je merkinbreuk?
Lees meer
Doorhaling van een merkregistratie
Lees meer
Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?
Lees meer
Een merk moet ook daadwerkelijk gebruikt worden
Lees meer
Mag je foto's van werknemers gebruiken?
Lees meer
Sinterklaas is toch gewoon sinterklaas?
Lees meer
Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
Lees meer
Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
Lees meer
Algoritme via Detachering
Lees meer
Algoritme als Software
Lees meer
Mensgerichte Artificiële Intelligentie sessie van NL AI coalitie
Lees meer
Auteursrechten & Artificial Intelligence
Lees meer
Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
Lees meer
Positiemerk: kan je dat beschermen?
Lees meer
Algoritme als een Dienst
Lees meer
Van wie is het model?
Lees meer
Beperkingen in licentieovereenkomst door mededingingsrecht
Lees meer
Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
Lees meer
Wees de copycats voor!
Lees meer
Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
Lees meer
Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
Lees meer
Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
Lees meer
Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
Lees meer
Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
Lees meer
Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
Lees meer
Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
Lees meer
Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
Lees meer
Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
Lees meer
BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
Lees meer
Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
Lees meer
Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
Lees meer
Nieuwsbrief Tech - meld je aan
Lees meer
NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
Lees meer
Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
Lees meer
De roep om het vrijgeven van voertuigdata
Lees meer
Domeinnamen
Lees meer
Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis
Lees meer
Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona
Lees meer
Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?
Lees meer
Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
Lees meer
Wie heeft recht op de domeinnaam?
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
Lees meer
Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
Lees meer
Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
Lees meer
Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
Lees meer
Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
Lees meer
Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
Lees meer
Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
Lees meer
Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
Lees meer
Auteursrecht op website(teksten)
Lees meer
Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
Lees meer
Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
Lees meer
Doordacht samenwerken geeft meer macht
Lees meer
BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
Lees meer
BG.tech
Lees meer
Vacatures
Lees meer