Incasso

 

Effectief incasseren

De afdeling Incasso van BG.legal heeft ruime ervaring met het effectief incasseren. Dat betekent kordaat optreden met rechte rug. Wij houden altijd uw relatie met de klant in het oog en incasseren op  een wijze die bij uw klantbenadering past. Wij leveren maatwerk voor u. De ervaring leert dat een debiteur eerder tot betaling overgaat wanneer een incasso-advocaat is ingeschakeld dan een gerechtsdeurwaarder of incassobureau.

Heldere voorwaarden: “no win, no fee” bij B2B vorderingen

Wanneer wij uw onbetwiste vordering op uw zakelijke debiteur incasseren, bent u geen abonnementskosten, administratiekosten of dossierkosten verschuldigd wanneer de vordering meer dan € 1.000 bedraagt.  Voor vorderingen onder € 1.000,00 [hoofdsom incl. BTW] of voor vorderingen op particulieren betaalt u basiskosten van € 50,00 per dossier. Wanneer wij niets incasseren, bent u ons behoudens de basiskosten geen honorarium verschuldigd: ons honorarium verhalen wij op uw debiteur.  

Zie voor onze uitgebreide no-win-no-fee voorwaarden kosten voor een incassoprocedure en incassovoorwaarden.

Incasso online: 24/7 inzage in uw dossiers

Via onze incasso portal heeft u 24/7 inzage in uw dossiers. U kunt hier uw nieuwe dossiers indienen, de status van uw dossiers bekijken uw reacties achterlaten, vragen stellen of betalingen doorgeven. Wanneer u een nieuw dossier indient, sturen wij vaak dezelfde dag nog de eerste sommatiebrief. Om toegang te krijgen tot uw dossier[s] kunt u inloggen met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Om een voorbeelddossier van Incasso online in te zien vult u via onderstaande link bij gebruikersnaam en wachtwoord "demo" in. Ga vervolgens naar "Mijn dossiers". Log uit om naar de website terug te keren.

https://login.bg.legal

Waarom betaalt uw debiteur niet?

In het minnelijke incassotraject willen we er zo snel mogelijk achter komen of uw debiteur niet wil of niet kan betalen, en als hij niet wil betalen, waarom dan niet? Dit zijn vragen waar wij antwoord op krijgen door in contact te treden met uw debiteur. Vaak reageren debiteuren niet uit zichzelf op schriftelijke sommaties. Daarom bellen wij uw debiteur altijd nadat we een schriftelijke sommatie hebben gezonden. Door onze ervaring komen we vaak al snel achter het “waarom” en kunnen we uw debiteur op de juiste manier benaderen om uw vordering zo snel mogelijk betaald te krijgen.

Huurvorderingen

Eén van onze specialisaties is  het incasseren van uw huurvorderingen. Door onze ervaring en het steeds proactief benaderen van de huurder, komen we tot de beste resultaten. Het doel is betalen van de vordering en voorkomen van toekomstige achterstand. Wanneer blijkt dat verplichtingen toch niet worden nagekomen, en ontbinding de enige optie is, starten wij voor u snel een gerechtelijke ontbindingsprocedure.

Gerechtelijke incasso

Wanneer in het minnelijk traject geen betaling volgt, heeft u de keuze een gerechtelijke incassoprocedure te starten dan wel het dossier te sluiten. Wanneer wij hebben geconstateerd dat er weinig verhaalsmogelijkheden zijn [het niet kunnen betalen], zullen wij u adviseren het dossier te sluiten. U bent ons dan geen honorarium verschuldigd. Wanneer er sprake is van niet willen betalen,  starten we na uw goedkeuring de gerechtelijke procedure.

De kosten van derden voor het volgen van een gerechtelijke procedure moeten vooraf aan ons worden voldaan. Wij hebben hier geen financieel belang bij. Uiteraard zal in de procedure om een proceskosten veroordeling worden gevraagd zodat uw debiteur tot betaling van deze kosten zal worden veroordeeld.

Kosten derden
Internationale incasso

Voor het effectief in het buitenland incasseren van een vordering heeft BG.legal een samenwerking gezocht met buitenlandse advocaten. In de praktijk blijkt het meest effectief te zijn wanneer een lokale advocaat, die de taal spreekt en alle incasso mogelijkheden goed kent, de vordering incasseert. Via deze kantoren hebben we een lokale advocaat in verschillende landen. Daar waar we nog geen aangesloten kantoor hebben waarmee we samenwerken, hebben we vaak andere wegen om een vordering te laten incasseren. Wij kunnen de incasso via deze kantoren voor u coördineren, maar u kunt ook zelf direct contact houden met deze buitenlandse incasso advocaat.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende onderwerpen:

  • Adviseren bij het opzetten van effectief debiteurenbeheer; 
  • Verzenden van een laatste betalingsherinnering;
  • Starten van een incassoprocedure (brief + telefonisch contact);
  • Starten van een gerechtelijke incassoprocedure;
  • Aanvragen van het faillissement van uw debiteur.

Voorbeeld aanmaning/ingebrekestelling