Re-integratie

Als een werknemer ziek is en zijn of haar arbeid niet volledig kan verrichten gelden er voor werkgever en werknemer voorschriften die erop gericht zijn de werknemer zo spoedig als mogelijk te ‘re-integreren’ in het eigen of aangepast werk. Dit in eerste instantie bij de werkgever zelf maar zo nodig ook bij een andere werkgever.

De rechten en verplichtingen die werkgever en werknemer in het re- integratieproces hebben vormen een bron van telkens terugkerende juridische vragen en conflicten.

Hierbij valt onder meer te denken aan kwesties als:

  • de sanctiemogelijkheden die bestaan als de werknemer niet aan zijn/haar re-integratieverplichtingen voldoet;
  • de wijze waarop een loonsanctie door het UWV kan worden voorkomen;
  • de mogelijkheden om een zieke werknemer te kunnen ontslaan;
  • een reorganisatie en de positie van zieke werknemer(s).

De arbeidsrechtadvocaten van BG.legal hebben de kennis en ervaring in huis om te adviseren, te begeleiden en daar waar aan de orde te procederen.

Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking neemt u contact op met één van onze specialisten.

Artikelen: