Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?

08 jul 2020

Het werk in de zorg keert langzaam terug naar normaal. Dat geldt ook voor de werkdruk. Wist u dat dat voor zorgmedewerkers betekent dat weer wordt teruggegaan naar de ‘oude’ arbeidstijden conform de toepasselijke cao’s en de arbeidstijdenwet?

Werktijden

De coronacrisis heeft veel van het zorgpersoneel gevergd en dat heeft geleid tot een tijdelijke afwijking van vastgelegde werktijden en roostering. Het is op grond van de arbeidstijdenwet mogelijk om (zorg)personeel bij crisis af te wijken van de gebruikelijke arbeids- en rusttijden.

Van de cao bepalingen over werktijden mag niet eenzijdig worden afgeweken, dat moet in onderling overleg tussen werkgevers en werknemers worden afgesproken.

Toezegging vergoeding

Als dank voor de extra inspanningen van ál het coronazorgpersoneel, is hen door de overheid een vergoeding van 1000 euro toegezegd. De overheid heeft toegezegd dat op korte termijn duidelijkheid  komt over de toekenning van die vergoeding.

Vanaf oktober 2020 kan een verzoek tot toekenning van deze vergoeding door de ziekenhuizen en andere zorginstellingen worden ingediend.

Marlies Hol, juridisch medewerker BG.legal

BG.legal