Strafregels of knielen, je kunt kiezen...

13 jul 2020

“Je kunt kiezen, of je gaat strafregels schrijven of je gaat nu voor mij knielen.”

Op 19 juni 2020 is door de onderwijsgeschillencommissie uitspraak gedaan over een docente Duits, wiskunde en rekenen die een leerling de keuze gaf: of strafregels schrijven, of knielen voor haar. De school heeft haar voor die uitspraak een berisping gegeven. De docente was het met die uitspraak oneens en heeft zich tot de commissie voor Onderwijsgeschillen gewend.

Uitspraak Onderwijsgeschillencommissie

De commissie ging niet mee in het betoog van de docente dat zij met knielen bedoelde ‘knielen om kauwgom onder de banken te verwijderen’. Er is sprake van plichtsverzuim, want binnen het onderwijs is er een geldend voorschrift waarin is opgenomen dat vernederen taalgebruik niet is toegestaan.

Maatregelen

Tóch is de commissie van oordeel dat een berisping een te zware maatregel is. De redenen daarvoor zijn dat de docente meteen excuses heeft aangeboden voor haar taalgebruik en hierover op eigen initiatief met de leerling en zijn ouders in gesprek is gegaan. De ouders hebben geen klacht tegen de docente ingediend. Verder heeft de docente in de 23 jaar dat zij bij de school heeft gewerkt nooit soortgelijk gedrag vertoond.

U vindt de uitspraak hier: https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/beroep-tegen-berisping-gegrond-de-uitlatingen-van-de-werknemer-tegenover-de-leerling

 

 

 

 

 

 

 

Marlies Hol, juridisch medewerker

 

BG.legal