CAO-recht

Wat is het CAO-recht?

Op veel arbeidsovereenkomsten is een cao van toepassing. Bijvoorbeeld omdat een werkgever lid is van de werkgeversorganisatie die de cao heeft afgesloten; óf omdat de werkgever valt onder de werkingssfeer van een algemeen verbindend verklaarde cao. Danwel enkel omdat de werkgever een cao van toepassing heeft verklaard in de arbeidsovereenkomst. Dit brengt echter wel verschillen in binding aan een cao met zich mee. Zo ook, of u als werknemer lid bent van een werknemersvereniging (vakbond) die de bewuste cao heeft afgesloten.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende onderwerpen:

  • de werkingssfeer van een cao;
  • gebondenheid aan en nawerking van cao-bepalingen;
  • de uitleg van cao-bepalingen;
  • de mogelijkheid en ruimte om af te wijken van cao-bepalingen;
  • inzet en ondersteuning bij onderhandelingen over een nieuwe cao;
  • mogelijkheden om niet langer gebonden te zijn aan een cao.

Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking neemt u contact op met één van onze specialisten.

Gerelateerde artikelen/blogs:

  • Cao-ontwikkelingen in de zorg 9 juli 2021
  • Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart 22 januari 2021
  • EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector 15 december 2020
  • Tyco arrest; reistijd van en naar een opdracht is arbeidstijd 23 september 2015