Onrechtmatige daad

Wat is een onrechtmatige daad?

De onrechtmatige daad is een vaak voorkomende term in juridische procedures.

Een onrechtmatige daad maakt een uitzondering op het beginsel dat ieder zijn eigen schade draagt. Dat kan anders zijn omdat er bijvoorbeeld een overeenkomst is gesloten. Maar als er geen sprake is van een overeenkomst, kan het toch zo zijn dat een ander uw schade moet vergoeden. Dat kan het geval zijn indien er sprake is van een onrechtmatige daad.

Voordat er sprake is van schadevergoeding wegens onrechtmatige daad, moet er eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Allereerst moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad, die onrechtmatige daad moet de dader toe te rekenen zijn, er moet schade zijn en de schade moet het gevolg zijn van de onrechtmatige daad (causaliteit). Ten slotte moet de norm die is geschonden ertoe hebben gediend om die schade te voorkomen (relativiteit). Dus puntsgewijs:

 • er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad;
 • de onrechtmatige daad moet aan de dader zijn toe te rekenen;
 • er moet schade zijn;
 • er moet een causaal verband zijn tussen de onrechtmatige daad en de schade;
 • de geschonden norm moet beschermen tegen de veroorzaakte schade (relativiteit).

Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, ontstaat een verbintenis uit onrechtmatige daad. U heeft dan het recht een schadevergoeding te verkrijgen van de schuldenaar.

Soms kan er naast schadevergoeding op grond van een overeenkomst ook nog schadevergoeding worden gevorderd op basis van een onrechtmatige daad.

Heeft u een vraag op het gebied van:

 • Onrechtmatige daad
 • Een onrechtmatige gedraging
 • Schadevergoeding
 • Causaliteit tussen schade en gedraging
 • Relativiteit

Of wordt u aangesproken door een andere partij op grond van onrechtmatige daad? Neem dan contact op met Rutger Boogers.

Gerelateerde artikelen / blogs:

 • Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet 17 februari 2021
 • Klinische evaluatie bij combinatiegebruik van medische hulpmiddelen 12 mei 2020