Staatssteun

Wat is staatssteun?

Mededinging kan onder meer verstoord worden door overheidssteun aan ondernemingen. Deze overheidssteun kan in allerlei vormen plaatsvinden zoals door subsidies, garanties en borgstellingen. Ook kunnen grondtransacties met de overheid ondernemingen een niet-marktconform voordeel opleveren.

Het staatssteunrecht is er op gericht oneerlijke concurrentie door de overheid die een onderneming bevoordeelt tegen te gaan. Staatsteun mag door de overheid in principe pas worden uitgekeerd als het voornemen tot staatsteun bij de Europese Commissie is gemeld en deze daarop goedkeuring heeft gegeven. Onder strikte voorwaarden kunnen steunmaatregelen vrijgesteld zijn van voornoemde meldplicht. Voor steun voor het verrichten van zogenoemde diensten van algemeen belang gelden bijzondere regels.

Als sprake is van niet geoorloofde verleende staatssteun kunnen de gevolgen voor overheid en onderneming groot zijn. Zo moet de staatssteun met rente worden terugbetaald. Daarnaast kan het ten onrechte verstrekken van overheidssteun tot gevolg hebben dat een tussen onderneming en overheid gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is.

Kortom de regels rondom staatssteun bieden kansen én risico’s voor overheden en ondernemingen.

BG.legal kan zowel ondernemingen als overheden adviseren en ondersteunen bij zaken als onder meer:

Het vormgeven van overheidssteun via o.a. subsidieverlening, garanties, kapitaalverstrekking of deelnemingen in ondernemingen:

  • het opstellen van contracten met staatssteunaspecten
  • het melden van steunmaatregelen bij de Europese Commissie of het doen van kennisgevingen bij (groeps)vrijstellingen
  • klachten over onrechtmatige overheidssteun
  • het voeren van procedures over staatssteun en de terugvordering daarvan
  • vraagstukken over staatssteun bij grondtransacties en project- en gebiedsontwikkeling
  • vraagstukken van staatssteun bij de energietransitie en op het gebied van milieu

Voor meer informatie over wat BG.legal voor u kan betekenen op het gebied van het staatssteunrecht kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Gerelateerde artikelen/blogs:

  • Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie 20 oktober 2020