Procesrecht

Wat is procesrecht?

Partijen die een conflict hebben, komen daar samen vaak niet uit. Dan is een procedure bij de rechtbank nodig om dit op te lossen. Een juridische procedure kent veel spelregels. Die liggen vast in het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering. Maar ook in verdragen, reglementen en eerdere uitspraken van rechters.

De procedure

Een procedure wordt gestart door middel van een verzoekschrift of een dagvaarding. Daarmee roep je een tegenpartij op om bij de rechter te verschijnen. In die dagvaarding staat wat je te vorderen hebt. Als de zaak bij de rechtbank begint, moeten partijen daarvoor betalen. Dat noemt men griffierecht. Als dat betaald is, kan de tegenpartij verweer voeren. Dat heet een conclusie van antwoord. Bijna alle civiele procedures verlopen schriftelijk en worden gevoerd door advocaten of juristen.

Advocaat

Als je meer dan € 25.000,- te vorderen hebt, kun je alleen met een advocaat procederen. Daaronder kun je zelf procederen of kan een juridisch deskundige dat doen. Als eenmaal de schriftelijke ronde voorbij is, roept de rechtbank meestal de partijen bij zich. Dat heet een comparitie van partijen. De rechter wil dan nadere inlichtingen en zal proberen of er nog een schikking mogelijk is. Als dat niet lukt, wijst de rechter vonnis en weten partijen waar ze aan toe zijn. het gebeurt ook dat een partij eerst nog iets moet bewijzen.

Bewijs

Wie een bepaald standpunt inneemt, moet dat ook bewijzen als de ander dat betwist. Een normale procedure loopt via een vaste agenda van de rechtbank. Dat heet de rol. Al een zaak eenmaal op de rol staat, kan het soms wel maanden of zelfs jaren duren voor er een vonnis komt. Dat kan ook sneller in een kort geding.

Kort geding

Voor een kort geding moet je een spoedeisend belang hebben en de termijnen zijn veel korter. In een kort geding kun je voorlopige voorzieningen vragen aan de rechter. In dat geval heb je binnen enkele weken een vonnis, maar dat is dan wel een voorlopig oordeel. Vaak beginnen partijen daarnaast nog een bodemprocedure om een definitieve beslissing te krijgen.

Hoger beroep

Als de rechter eenmaal uitspraak gedaan heeft, heeft elke partij de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Dat is een nieuwe procedure bij het gerechtshof. Je moet dan in een memorie de grieven opschrijven die je tegen het vonnis van de rechtbank hebt. Als het gerechtshof uitspraak doet, noemt men dat een arrest. Tegen een arrest van een gerechtshof kan elke partij nog in beroep bij de Hoge Raad. Dat heet cassatie. De Hoge Raad is het hoogste rechtsprekende college in Nederland.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende onderwerpen:

 • Dagvaarding;
 • Verzoekschrift;
 • Griffierecht;
 • Stellen en substantiëren;
 • Conclusie van antwoord;
 • Rolreglement;
 • Tussenvonnis;
 • Bewijs;
 • Comparitie van partijen;
 • Processtrategie;
 • Eindvonnis;
 • Hoger beroep;
 • Kort geding;
 • Incidentele vordering;
 • Getuigen.