Aannemingsovereenkomsten

Wat zijn aannemingsovereenkomsten?

Aanneming van werk is een van de meest voorkomende contractvormen op grond waarvan een bouwwerk wordt gerealiseerd. Op de overeenkomst van aanneming van werk worden veelal algemene voorwaarden van toepassing verklaard. In de praktijk zijn dat vaak de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV). Het onderscheid tussen een aannemingsovereenkomst en overeenkomst van opdracht is niet altijd even helder.

De advocaten van BG.legal adviseren met regelmaat over aannemingsovereenkomsten. Onder meer over de scheiding tussen ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid, meer- en minderwerk en oplevering.  Zij kunnen u adviseren over de juiste overeenkomst en de voorwaarden daarvan en kunnen u ook bijstaan bij bouwgeschillen.