Privacyrecht

Wat is privacyrecht?

Iedere persoon heeft recht op de eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, oftewel: recht op privacy. De bescherming daarvan wordt onder andere geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet (UAVG).

In de AVG en UAVG zijn regels opgenomen over hoe er door organisaties (privégebruik valt buiten de werkingssfeer van de AVG) met persoonsgegevens moet worden omgegaan. De AVG bepaalt onder andere wat onder de definitie van een ‘persoonsgegeven’ valt en waarborgen die een organisatie moet treffen bij het verwerken van deze persoonsgegevens. Let wel, bijna iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan een personeelsdossier of salarisadministratie. Het is dan ook van belang dat u weet aan welke AVG-verplichtingen uw organisatie moet voldoen.

Regels voor verwerking van persoonsgegevens

In de AVG zijn verschillende beginselen vastgelegd waar de organisatie die persoonsgegevens verwerkt, de zogenoemde ‘verwerkingsverantwoordelijke’, aan moet voldoen. Zo mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt op een manier die rechtmatig, behoorlijk en transparant is, voor doeleinden die uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. Organisaties moeten de verzameling van persoonsgegevens daarbij beperken tot het hoogstnoodzakelijke en de persoonsgegevens verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Ook moeten er maatregelen worden getroffen de juistheid van de persoonsgegevens te waarborgen en om de persoonsgegevens afdoende te beschermen.

Naast deze algemene beginselen geeft de AVG ook nadere regels voor de verwerking van bijzondere (zoals medische of religieuze) persoonsgegevens. Tevens is bepaald welke informatie de verwerkingsverantwoordelijke moet verstrekken aan de personen van wie persoonsgegevens worden verzameld. Deze personen hebben op basis van de AVG verschillende rechten die zij kunnen uitoefenen, waar de verwerkingsverantwoordelijke aan mee moet werken. De AVG bevat tevens een meldplicht in geval van een datalek, zowel een plicht tot melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens als aan de betrokkenen.

Verantwoordingsplicht

De AVG legt aan organisaties die persoonsgegevens verwerken de verplichting op om aan te kunnen tonen dat aan de vereisten van de AVG wordt voldaan. Organisaties zullen een aantal maatregelen moeten treffen en documenteren om aan deze verantwoordingsplicht te kunnen voldoen.

Denk hierbij aan:

 • een privacy- en cookieverklaring;
 • een (intern) privacyreglement;
 • een datalekkenprotocol en datalekkenregister;
 • het opstellen en bijhouden van een verwerkingsregister;
 • het treffen van passende organisatorische en technische maatregelen om de persoonsgegevens afdoende te beschermen;
 • beoordelen of er verwerkingsovereenkomsten dienen te worden gesloten;
 • beoordelen of een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) dient te worden aangesteld.
In de praktijk

Onze advocaten hebben ervaring met (het bieden van ondersteuning bij het) het implementeren van de (U)AVG en het opstellen van bovengenoemde documenten. Daarnaast helpen zij bedrijven om te gaan met datalekken en de communicatie met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen? Neem contact op met Tom Oerlemans of Frédérique Kuiper.

Gerelateerde artikelen/blogs:

 • Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden? 18 juni 2021
 • Schadevergoeding na hack persoonsgegevens? 10 mei 2021
 • Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet 7 april 2021
 • Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data? 12 februari 2021
 • Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld! 8 februari 2021
 • Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels? 29 januari 2021
 • Kortingsregelingen voor MKB-ondernemers bij juridisch advies 27 januari 2021
 • Mag je foto's van werknemers gebruiken? 14 december 2020
 • Rechtbank geeft Autoriteit Persoonsgegevens rode kaart 26 november 2020
 • Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI? 2 november 2020
 • AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk? 30 september 2020
 • Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan 12 augustus 2020
 • Europees Hof verwijst EU-VS Privacy Shield naar de prullenbak. En nu? 21 juli 2020
 • Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen 2 juli 2020
 • Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement 25 juni 2020
 • Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG 11 juni 2020
 • NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven 27 mei 2020
 • Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid 9 april 2020
 • 5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens 20 augustus 2019
 • Onze specialisten

  Jos van der Wijst
  Tom Oerlemans
  Frédérique Kuiper

  Contact

   Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden?
   Lees meer
   Legal Department as-a-Service
   Lees meer
   Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
   Lees meer
   Software as a Service: grip op data
   Lees meer
   Het delen van data en vertrouwelijkheid
   Lees meer
   Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
   Lees meer
   Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
   Lees meer
   Reclame maken voor corona zelftesten
   Lees meer
   Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
   Lees meer
   SyRI wetgeving in strijd met EVRM
   Lees meer
   Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
   Lees meer
   Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
   Lees meer
   Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld!
   Lees meer
   Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?
   Lees meer
   Kortingsregelingen voor MKB-ondernemers bij juridisch advies
   Lees meer
   Mag je foto's van werknemers gebruiken?
   Lees meer
   Rechtbank geeft Autoriteit Persoonsgegevens rode kaart
   Lees meer
   Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
   Lees meer
   Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
   Lees meer
   Algoritme via Detachering
   Lees meer
   Algoritme als Software
   Lees meer
   Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.
   Lees meer
   Auteursrechten & Artificial Intelligence
   Lees meer
   Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
   Lees meer
   Algoritme als een Dienst
   Lees meer
   Van wie is het model?
   Lees meer
   Who owns an algorithm? How do you share data? What are legal aspects of AI?
   Lees meer
   Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
   Lees meer
   AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
   Lees meer
   Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
   Lees meer
   Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
   Lees meer
   Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
   Lees meer
   Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
   Lees meer
   Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
   Lees meer
   Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
   Lees meer
   Europees Hof verwijst EU-VS Privacy Shield naar de prullenbak. En nu?
   Lees meer
   Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
   Lees meer
   Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
   Lees meer
   Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
   Lees meer
   Software / data overeenkomsten
   Lees meer
   NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
   Lees meer
   Een toelichting op de ‘visie op datadeling tussen bedrijven’
   Lees meer
   Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
   Lees meer
   De roep om het vrijgeven van voertuigdata
   Lees meer
   Europese perspectieven op AI medische hulpmiddelen
   Lees meer
   Databankenrecht
   Lees meer
   Checklist data sharing agreement
   Lees meer
   De verkoop en verpanding van data
   Lees meer
   Data en ethiek
   Lees meer
   Het delen van data
   Lees meer
   De bescherming van data
   Lees meer
   Het eigendom van data
   Lees meer
   Data
   Lees meer
   Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
   Lees meer
   5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
   Lees meer
   Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
   Lees meer
   Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
   Lees meer
   Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
   Lees meer
   Inbreuk op merken in de beauty branche
   Lees meer
   Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
   Lees meer
   Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
   Lees meer
   BG.tech
   Lees meer
   Vacature juridisch medewerker/advocaat Data & AI, IT- en Privacyrecht
   Lees meer