Privacyrecht

Wat is privacyrecht?

Iedere persoon heeft recht op de eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, oftewel: recht op privacy. De bescherming daarvan wordt onder andere geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet (UAVG).

In de AVG en UAVG zijn regels opgenomen over hoe er door organisaties (privégebruik valt buiten de werkingssfeer van de AVG) met persoonsgegevens moet worden omgegaan. De AVG bepaalt onder andere wat onder de definitie van een ‘persoonsgegeven’ valt en waarborgen die een organisatie moet treffen bij het verwerken van deze persoonsgegevens. Let wel, bijna iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan een personeelsdossier of salarisadministratie. Het is dan ook van belang dat u weet aan welke AVG-verplichtingen uw organisatie moet voldoen.

Regels voor verwerking van persoonsgegevens

In de AVG zijn verschillende beginselen vastgelegd waar de organisatie die persoonsgegevens verwerkt, de zogenoemde ‘verwerkingsverantwoordelijke’, aan moet voldoen. Zo mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt op een manier die rechtmatig, behoorlijk en transparant is, voor doeleinden die uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. Organisaties moeten de verzameling van persoonsgegevens daarbij beperken tot het hoogstnoodzakelijke en de persoonsgegevens verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Ook moeten er maatregelen worden getroffen de juistheid van de persoonsgegevens te waarborgen en om de persoonsgegevens afdoende te beschermen.

Naast deze algemene beginselen geeft de AVG ook nadere regels voor de verwerking van bijzondere (zoals medische of religieuze) persoonsgegevens. Tevens is bepaald welke informatie de verwerkingsverantwoordelijke moet verstrekken aan de personen van wie persoonsgegevens worden verzameld. Deze personen hebben op basis van de AVG verschillende rechten die zij kunnen uitoefenen, waar de verwerkingsverantwoordelijke aan mee moet werken. De AVG bevat tevens een meldplicht in geval van een datalek, zowel een plicht tot melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens als aan de betrokkenen.

Verantwoordingsplicht

De AVG legt aan organisaties die persoonsgegevens verwerken de verplichting op om aan te kunnen tonen dat aan de vereisten van de AVG wordt voldaan. Organisaties zullen een aantal maatregelen moeten treffen en documenteren om aan deze verantwoordingsplicht te kunnen voldoen.

Denk hierbij aan:

 • een privacy- en cookieverklaring;
 • een (intern) privacyreglement;
 • een datalekkenprotocol en datalekkenregister;
 • het opstellen en bijhouden van een verwerkingsregister;
 • het treffen van passende organisatorische en technische maatregelen om de persoonsgegevens afdoende te beschermen;
 • beoordelen of er verwerkingsovereenkomsten dienen te worden gesloten;
 • beoordelen of een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) dient te worden aangesteld.
In de praktijk

Onze advocaten hebben ervaring met (het bieden van ondersteuning bij het) het implementeren van de (U)AVG en het opstellen van bovengenoemde documenten. Daarnaast helpen zij bedrijven om te gaan met datalekken en de communicatie met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen? Neem contact op met Tom Oerlemans.

BG.legal is partner van Legal AIR.

Gerelateerde artikelen/blogs:

 • Bank mag onbewerkte persoonsgegevens bewaren 14 februari 2023
 • Privacy in de zorg 19 januari 2023
 • Doelbinding bij tests en het herstellen van fouten 9 december 2022
 • Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register 24 november 2022
 • President Biden ondertekent executive order over gegevensuitwisseling tussen de EU en VS 14 oktober 2022
 • Schending AVG: ex-patiënte ontvangt schadevergoeding van ziekenhuis 22 september 2022
 • Vijf tips voor het sluiten van SaaS-Overeenkomsten 19 augustus 2022
 • Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren? 11 augustus 2022
 • Digitale nieuwsbrieven en privacy: wat kan wel en niet? 28 juli 2022
 • ABRvS stelt AP in het ongelijk: boete VoetbalTV van tafel 27 juli 2022
 • Boete voor Italiaanse Deliveroo vanwege slechte gegevensbescherming 10 juni 2022
 • Gebruik Google Analytics mogelijk in strijd met de AVG 4 februari 2022
 • European Data Protection Day: wat te doen bij een datalek? 28 januari 2022
 • De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt in 2022 geen extra budget 30 september 2021
 • Leveranciersklem zorginformatiesystemen onder de loep van de ACM 30 juni 2021
 • Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden? 18 juni 2021
 • Schadevergoeding na hack persoonsgegevens? 10 mei 2021
 • Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet 7 april 2021
 • Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data? 12 februari 2021
 • Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld! 8 februari 2021
 • Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels? 29 januari 2021
 • Korting advocaatkosten voor MKB-ondernemers bij juridisch advies in 2022 18 februari 2022
 • Mag je foto's van werknemers gebruiken? 14 december 2020
 • Rechtbank geeft Autoriteit Persoonsgegevens rode kaart 26 november 2020
 • Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI? 2 november 2020
 • AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk? 30 september 2020
 • Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan 12 augustus 2020
 • Europees Hof verwijst EU-VS Privacy Shield naar de prullenbak. En nu? 21 juli 2020
 • Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen 2 juli 2020
 • Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement 25 juni 2020
 • Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG 11 juni 2020
 • NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven 27 mei 2020
 • Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid 9 april 2020
 • 5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens 20 augustus 2019
 • Onze specialisten

  Jos van der Wijst
  Tom Oerlemans
  Stan Elsendoorn
  Frederick Droppert
  Britt van den Branden
  Inbreuk op privacy door beknopte omschrijving factuur?
  Lees meer
  Bank mag onbewerkte persoonsgegevens bewaren
  Lees meer
  De auteursrechtelijke implicaties van ChatGPT
  Lees meer
  Inschrijfformulier datalek DELTA Mobiel en Caiway
  Lees meer
  Privacy in de zorg
  Lees meer
  Doelbinding bij tests en het herstellen van fouten
  Lees meer
  Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
  Lees meer
  Schending AVG: ex-patiënte ontvangt schadevergoeding van ziekenhuis
  Lees meer
  Vijf tips voor het sluiten van SaaS-Overeenkomsten
  Lees meer
  Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?
  Lees meer
  Digitale nieuwsbrieven en privacy: wat kan wel en niet?
  Lees meer
  ABRvS stelt AP in het ongelijk: boete VoetbalTV van tafel
  Lees meer
  DUO lanceert synthetische dataset
  Lees meer
  Boete voor Italiaanse Deliveroo vanwege slechte gegevensbescherming
  Lees meer
  Nederlandse woningcorporaties getroffen door datalek
  Lees meer
  Inschrijfformulier datalekken
  Lees meer
  EU en VS bereiken principeakkoord over het uitwisselen van data
  Lees meer
  AI regulatory sandboxes en data
  Lees meer
  Europese Commissie komt met voorstel nieuwe dataregels
  Lees meer
  Korting advocaatkosten voor MKB-ondernemers bij juridisch advies in 2022
  Lees meer
  Gebruik Google Analytics mogelijk in strijd met de AVG
  Lees meer
  European Data Protection Day: wat te doen bij een datalek?
  Lees meer
  (Senior) Medewerker IE/IT/Privacy
  Lees meer
  Keuzes bij cloud services
  Lees meer
  Wanneer een schadevergoeding na een datalek?
  Lees meer
  De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt in 2022 geen extra budget
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
  Lees meer
  Paralympier aangereden door zelfrijdende bus
  Lees meer
  Inwerkingtreding van EU Open Data richtlijn
  Lees meer
  Risico check voor AI toepassingen
  Lees meer
  Een AI-systeem als baas?
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Ook het verwerken van voertuigdata is begrensd
  Lees meer
  Leveranciersklem zorginformatiesystemen onder de loep van de ACM
  Lees meer
  Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden?
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
  Lees meer
  Software as a Service: grip op data
  Lees meer
  Het delen van data en vertrouwelijkheid
  Lees meer
  Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
  Lees meer
  Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
  Lees meer
  SyRI wetgeving in strijd met EVRM
  Lees meer
  Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld!
  Lees meer
  Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?
  Lees meer
  Mag je foto's van werknemers gebruiken?
  Lees meer
  Rechtbank geeft Autoriteit Persoonsgegevens rode kaart
  Lees meer
  Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
  Lees meer
  Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
  Lees meer
  Algoritme via Detachering
  Lees meer
  Algoritme als Software
  Lees meer
  Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.
  Lees meer
  Auteursrechten & Artificial Intelligence
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  Algoritme als een Dienst
  Lees meer
  Van wie is het model?
  Lees meer
  Who owns an algorithm? How do you share data? What are legal aspects of AI?
  Lees meer
  Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
  Lees meer
  AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
  Lees meer
  Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
  Lees meer
  Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
  Lees meer
  Europees Hof verwijst EU-VS Privacy Shield naar de prullenbak. En nu?
  Lees meer
  Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
  Lees meer
  Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
  Lees meer
  Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
  Lees meer
  Software / data overeenkomsten
  Lees meer
  NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
  Lees meer
  Een toelichting op de ‘visie op datadeling tussen bedrijven’
  Lees meer
  Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
  Lees meer
  De roep om het vrijgeven van voertuigdata
  Lees meer
  Europese perspectieven op AI medische hulpmiddelen
  Lees meer
  Databankenrecht
  Lees meer
  Checklist data sharing agreement
  Lees meer
  De verkoop en verpanding van data
  Lees meer
  Data en ethiek
  Lees meer
  Het delen van data
  Lees meer
  De bescherming van data
  Lees meer
  Het eigendom van data
  Lees meer
  Data
  Lees meer
  Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
  Lees meer
  Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
  Lees meer
  Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
  Lees meer
  Inbreuk op merken in de beauty branche
  Lees meer
  Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  BG.tech
  Lees meer
  Vacatures
  Lees meer