Privacyrecht

Privacy

Iedere persoon heeft recht op de eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, oftewel: recht op privacy. De bescherming van privacy wordt geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet (UAVG).

Verantwoordingsplicht

De wet- en regelgeving legt de verantwoordelijkheid bij organisaties om aan te tonen dat wordt voldaan aan de vereisten van de AVG. Organisaties zullen een aantal maatregelen moeten treffen om te kunnen voldoen aan de verantwoordingsplicht. Zo dient een privacy- en cookieverklaring opgesteld, een privacyreglement en een datalekkenprotocol. Vaak zal ook een verwerkingsregister moeten worden opgesteld. Ten slotte moet worden beoordeeld of een Functionaris voor de Gegevensbescherming dient te worden aangesteld en met welke partijen een verwerkingsovereenkomst moet worden gesloten.

In de praktijk

Onze advocaten hebben ervaring met het implementeren van de (U)AVG. Daarnaast helpen zij bedrijven om te gaan met datalekken en de communicatie met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ten slotte ligt de focus van onze advocaten op het gebruik van data binnen de Healthcare en High Tech sector. Vragen over het eigendom van data kunnen zij beantwoorden. Daarvoor verwijzen wij naar onze (High) Tech pagina.