Medezeggenschapsrecht

Wat is medezeggenschapsrecht?

Het medezeggenschapsrecht is met name geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Onder het medezeggenschapsrecht vallen zaken als adviesrecht en instemmingsrecht, maar ook het informatierecht van de Ondernemingsraad (OR), Centrale ondernemingsraad (COR) of Groepsondernemingsraad (GOR); of bij het ontbreken van een OR, dan wel bij kleinere ondernemingen de beperktere medezeggenschapsrechten van de Personeelsvertegenwoordiging (PvT) of de Personeelsvergadering.

Wij adviseren werkgevers over bijvoorbeeld de vraag of en wanneer er sprake is van een voorgenomen besluit, bij het opstellen van een adviesaanvraag of een verzoek of instemming. Denk bij adviesrecht aan zaken als een voorgenomen fusie, reorganisatie en belangrijke wijziging van de werkzaamheden of organisatie. Maar ook het aantrekken van een belangrijk krediet of het doen van een belangrijke investering.

Het instemmingsrecht betreft tal van regelingen, onder meer op het punt van pensioenovereenkomst, winstdeling of sparen, arbeids- en rusttijden, arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim of re-integratiebeleid, aanstellings- ontslag- of bevorderingsbeleid, personeelsopleiding en personeelsbeoordeling. Instemming is ook aan de orde bij een belonings- of functiewaarderingsysteem en regelingen op het punt van verwerking van persoonsgegevens (privacy).

Het zorgvuldig doorlopen van een advies- of instemmingstraject draagt bij aan een goede verstandhouding en rust binnen de onderneming. Een gang naar de Ondernemingskamer of Kantonrechter kan voorkomen worden. Ook verhoogt zorgvuldige informatievoorziening de kans op een constructief meedenkend medezeggenschapsorgaan.

Tevens staan we medezeggenschapsorganen of individuele werknemers bij op alle aspecten van het medezeggenschapsrecht.

Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking neemt u contact op met één van onze specialisten.