Commercial Litigation

Wat is een Commercial Litigation?

Als een ondernemer of onderneming in een probleem met een stakeholder terecht komt, lost hij dat op. Vaak kan de ondernemer dat zelf, in een goed gesprek. Soms loopt het uit de hand en ontstaat een conflict. Dan kan de ondernemer zelf niet meer verder en roept hij de hulp in van een advocaat.

Advocaat

Die probeert het conflict allereerst te beheersen. Vaak moet acuut gehandeld worden en zijn dringend voorlopige voorzieningen nodig.  Het is belangrijk dat zorgvuldig de juridische positie in kaart gebracht wordt. Vaak komen conflicten voort uit emoties of principes. Dat vergt een andere aanpak dan conflicten die zuiver zakelijk zijn.

Conflicten

Commercial Litigation is een mooi woord voor het oplossen van zakelijke conflicten. Dat kan onder begeleiding van een advocaat in een goed gesprek, waar de juridische positie van partijen uiteen gezet wordt. Soms is een scherpe onderhandeling nodig, waarin de messen geslepen zijn. Als dat niet tot een oplossing leidt, brengt de advocaat de zaak naar de rechter. Die moet dan na het voeren van een procedure beslissen in een vonnis. Daarmee geven de partijen wel de regie uit handen. Ze kunnen dan niet meer zelf beslissen hoe hun conflict afloopt. Bovendien is procederen duur en kost het veel tijd.

Alternatieven

Dat zijn redenen om te kijken naar alternatieve geschillenbeslechting. Daarbij valt te denken aan arbitrage, bindend advies of mediation. Bij het laatste beslissen partijen zelf over hun geschil onder begeleiding van een mediator, die het proces stuurt. Daar kunnen de advocaten van partijen bij betrokken zijn. Bij een bindend advies worden vooraf afspraken gemaakt over de adviseur en welke geschilpunten voorgelegd worden. Partijen zijn daarna aan het advies gebonden en kunnen desnoods bij de rechtbank een executoriale titel halen.

Oplossingen

Arbitrage wordt vaak vooraf geregeld in algemene voorwaarden. Het gaat dan vaak over specifieke onderwerpen waar bijzondere deskundigheid voor nodig is. Voordeel is dat het doorgaans snel gaat, maar ook arbitrage is duur. Al met al is het een litigator er om te doen zo snel mogelijk, tegen zo laag mogelijke kosten, effectief voor zijn cliënt het conflict op te lossen in zijn voordeel.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende onderwerpen:

  • Mediation;
  • Bindend advies;
  • Arbitrage;
  • Civiele procedure;
  • Kosten;
  • Onderhandelen;
  • Risico inschatting;
  • Processtrategie.

Onze specialisten

Marc Heuvelmans
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Daan Schalken
Michael de Marco