Algemene voorwaarden

Wat zijn de algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de dagelijkse praktijk in het handelsverkeer. Bij veel overeenkomsten die u sluit zijn dit soort voorwaarden van toepassing.

In algemene voorwaarden worden de randvoorwaarden van een overeenkomst opgenomen. De zogeheten ‘kern’ van de overeenkomst – zoals de prijs – hoort niet in de voorwaarden te worden beschreven. In de algemene voorwaarden staan standaardbepalingen die van toepassing worden verklaard op alle overeenkomsten die u met derden sluit.

In algemene voorwaarden worden in de regel bepalingen opgenomen met betrekking tot de wijze van betaling, leveringstermijnen, aansprakelijkheid, garanties, eigendomsvoorbehoud en beëindiging van de overeenkomst.

Bij het overeenkomsten van algemene voorwaarden is het van belang dat de algemene voorwaarden op de juiste wijze op de overeenkomst van toepassing worden verklaard. Daarnaast moeten algemene voorwaarden tijdig ter hand worden gesteld. Gebeurt dat niet of niet tijdig, dan maken de algemene voorwaarden geen onderdeel uit van de overeenkomst. In de praktijk gaat dit vaak mis.

In de wet zijn beperkingen opgenomen over wat wel en niet in algemene voorwaarden mag worden opgenomen. Dat geldt met name bij consumentenovereenkomsten. Bepalingen die op de zogenoemde ‘zwarte lijst’ staan, zijn nietig. Dat betekent dat deze bepalingen niet gelden. Bepalingen op de zogenoemde ‘grijze lijst’ kunnen vernietigd worden. Dat betekent dat ze afhankelijk van het geval niet gelden.

Heeft u een vraag op het gebied van:

  • Algemene voorwaarden;
  • Het opstellen van algemene voorwaarden;
  • Het ter hand stellen van algemene voorwaarden;
  • Het screenen van algemene voorwaarden;
  • Bedingen die tot de kernprestaties behoren;
  • Beperken van aansprakelijkheid in algemene voorwaarden;
  • De ‘zwarte’ of ‘grijze’ lijst;

Of wordt u aangesproken door een andere partij? Neem dan contact op met Rutger Boogers.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol