Algemene voorwaarden

Wat zijn de algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de dagelijkse praktijk in het handelsverkeer. Bij veel overeenkomsten die u sluit zijn dit soort voorwaarden van toepassing.

In algemene voorwaarden worden de randvoorwaarden van een overeenkomst opgenomen. De zogeheten ‘kern’ van de overeenkomst – zoals de prijs – hoort niet in de voorwaarden te worden beschreven. In de algemene voorwaarden staan standaardbepalingen die van toepassing worden verklaard op alle overeenkomsten die u met derden sluit.

In algemene voorwaarden worden in de regel bepalingen opgenomen met betrekking tot de wijze van betaling, leveringstermijnen, aansprakelijkheid, garanties, eigendomsvoorbehoud en beëindiging van de overeenkomst.

Bij het overeenkomsten van algemene voorwaarden is het van belang dat de algemene voorwaarden op de juiste wijze op de overeenkomst van toepassing worden verklaard. Daarnaast moeten algemene voorwaarden tijdig ter hand worden gesteld. Gebeurt dat niet of niet tijdig, dan maken de algemene voorwaarden geen onderdeel uit van de overeenkomst. In de praktijk gaat dit vaak mis.

In de wet zijn beperkingen opgenomen over wat wel en niet in algemene voorwaarden mag worden opgenomen. Dat geldt met name bij consumentenovereenkomsten. Bepalingen die op de zogenoemde ‘zwarte lijst’ staan, zijn nietig. Dat betekent dat deze bepalingen niet gelden. Bepalingen op de zogenoemde ‘grijze lijst’ kunnen vernietigd worden. Dat betekent dat ze afhankelijk van het geval niet gelden.

Heeft u een vraag op het gebied van:

 • Algemene voorwaarden;
 • Het opstellen van algemene voorwaarden;
 • Het ter hand stellen van algemene voorwaarden;
 • Het screenen van algemene voorwaarden;
 • Bedingen die tot de kernprestaties behoren;
 • Beperken van aansprakelijkheid in algemene voorwaarden;
 • De ‘zwarte’ of ‘grijze’ lijst;

Gerelateerde artikelen/blogs:

 • Indirecte toepassing van grijze en zwarte lijst op business-to-business (B2B) overeenkomsten 4 oktober 2023
 • Algemene Voorwaarden, een terugkerend thema 3 januari 2023
 • Korting advocaatkosten voor MKB-ondernemers bij juridisch advies in 2022 18 februari 2022
 • Onze specialisten

  Kim Albert
  Jos van der Wijst
  Marc Heuvelmans
  Liedeke Floris
  Daan Schalken
  Edith de Koning-Witte
  Dirk School
  Rutger Boogers
  Rik Wevers
  Michael de Marco
  Tom Oerlemans
  Robin Verhoef
  Hester van den Broek
  Miriam van Ruijven
  Marlies Hol
  Mustafa Kahya
  Frederick Droppert
  Remco de Jong
  Yvonne Vetjens
  Karlijn van der Meule
  Noa Rubingh
  Britt van den Branden
  Robin de Hoon
  Robbert van de Ven
  Otte Spijkers
  Cas Kroese
  Magdaleen Jooste
  Hub Dohmen
  Anne Verberne
  Jody Esveldt
  Irene de Mol van Schijndel