Alle informatie met betrekking tot de Harense Smid

< ? kunt u indienen bij de curator. Van het UWV zult u een brief ontvangen met een eindafrekening. Een kopie van die brief alsmede een overzicht van de door u te vorderen bedragen, kunt u uitsluitend schriftelijk per post of e-mail indienen via personeeldhs@bg.legal. Het benodigde crediteurenformulier kunt u ook vinden op de website van de Harense Smid en op de website van Bogaerts & Groenen advocaten.

D. hoe u een werkloosheidsuitkering kunt aanvragen

Voor het aanvragen van een werkloosheidsuitkering dient u contact op te nemen met het UWV.

E. hoe het met uw baan zit bij een mogelijke doorstart

Door het uitspreken van het faillissement wordt uw dienstverband beëindigd. Indien er sprake is van een doorstart kan het zijn dat de doorstarter u in dienst wil nemen. Mocht dit het geval zijn, dan zal de doorstarter hierover contact met u opnemen.

F. hoe u zich kunt inschrijven bij het UWV Werkbedrijf als werkzoekende

Om u in te schrijven bij het UWV Werkbedrijf als werkzoekende dient u contact op te nemen met het UWV Werkbedrijf in uw regio.

G. hoe lang de opzegtermijn is

In beginsel is de opzegtermijn die de curator in acht dient te nemen tot maximaal zes weken na de opzegdatum. Indien u op 1 januari 1999 45 jaar of ouder en was u toen al in dienst was bij uw werkgever kan er een langere opzegtermijn gelden met een maximum van 19 weken. U ontvangt van het UWV bericht wanneer in uw geval de opzegtermijn eindigt.

H. of u moet blijven werken gedurende de opzegtermijn

Tijdens de opzegtermijn bent u nog wel in dienst van uw werkgever en gedurende de opzegtermijn bent u, indien de curator dat verlangt, verplicht uw werkzaamheden te blijven uitvoeren. Mocht dit het geval zijn, dan zal de curator u hierover informeren.

I. wat de gevolgen zijn als u tijdens de opzegtermijn een nieuwe baan elders vindt

Mocht u in de opzegtermijn een dienstbetrekking elders willen aanvaarden, dan dient u daarover uitsluitend schriftelijk nader contact op te nemen met de curator via het e-mailadres personeeldhs@bg.legal.

Disclaimer

Hoewel de antwoorden op de FAQ’s met zorg zijn samengesteld, staat de curator niet in voor de juistheid of volledigheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de beantwoording van de FAQ’s. Aan de FAQ’s kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.